Folk er lønnsomme om de bare får sjansen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Grafisk illustrasjon- folkemengde

Folk er lønnsomme om de bare får sjansen

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene september 2022. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Lav arbeidsledighet gir knapphet på arbeidskraft. Blant arbeidssøkende registrert hos NAV er det mange som kan og vil jobbe, helt eller delvis, men likevel sliter med å få seg arbeid. Kan vi gjøre noe med ubalansen i arbeidsmarkedet? 

Årsakene til at mange ufrivillig står uten jobb er sammensatt. Noen har psykiske utfordringer eller mangler arbeidserfaring og andre har en fysisk funksjonsnedsettelse som blir en barriere for å få muligheten i arbeidsmarkedet. Mens noen trenger tilrettelegging eller avgrensa arbeidsoppgaver, trenger andre bare opplæring og tillit slik at de får vist at de mestrer.

I dette innlegget tar vi til orde for å øke inkluderingen i arbeidslivet, gjennom utvikling av mer arbeidskraft i bedrift og på arbeidsplassen.

NAV har virkemidler og det finnes ulike arbeidstreningsarenaer, men også flere bedrifter kan gjøre mer for å inkludere sårbare og utsatte grupper. Gjennom samarbeid, tilskudd og veiledning, bør det være mulig å ta et fagbrev eller få opplæring på en arbeidsplass med mål om fast ansettelse- i samme bedrift.

For det er absolutt mulig å ivareta bedrifters behov for lønnsomhet, samtidig som flere får gleden av å være en del av det samholdet og fellesskapet man har på en arbeidsplass. I tillegg at den enkelte får økt forutsigbarhet gjennom økonomisk trygghet og selvstendighet.

Alle bør få muligheten til å vise fram den ressursen man er, ikke oppleve seg som en pakke som sendes rundt i et system i mangel på erfaring eller kompetanse. Mangfold i arbeidslivet er en styrke for bedriftene og for andre ansatte, samtidig som vi får et samfunn med mindre diskriminering og mer toleranse for ulikhet. 

Flest mulig må inkluderes i arbeidslivet og få mulighet til utvikling. Det er et felles ansvar vi alle bærer på våre skuldre fordi mangfold og inkludering er både riktig og lønnsomt.