Det kulturelle klasseskillet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Utsnitt av stortromme foran streikende

Det kulturelle klasseskillet

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene august 2022. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Vi trenger kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss – som individer og i fellesskap.  

LO mener det er viktig å ha et mangfoldig kunst- og kulturliv. Det er viktig for å gi våre liv et rikere og mer fullverdig innhold, og ikke minst bidrar det til verdiskaping, kompetanse, læring, helse og toleranse. Det betyr at alle skal ha tilgang til kunstopplevelser og mulighet for deltakelse i kulturlivet. Dette sikres best gjennom gratis tilgang for barn og unge, offentlig finansiering og gode og forutsigbare støtteordninger. 

Dyrere strøm, økte matvarepriser og høye drivstoffpriser og varslede rentehevinger, medfører at de med lav inntekt i større grad vil velge vekk kulturelle og fritidsarrangementer.  

Dersom de med lavest inntekt ikke har mulighet til å delta på ulike kunst- kultur- og fritidsarrangementer, skaper vi et kulturelt klasseskille som vi ikke har råd til som samfunn.

De økonomiske forskjellene i Norge har økt. De som har mest fra før får mer å rutte med, mens gapet til de som har mindre blir stadig større. Økonomisk og sosial ulikhet er en av de største politiske utfordringene vi står overfor som samfunn.

Økende velstand for mange, betyr ikke at klasseskiller blir mindre aktuelt. Klasseperspektivet må stå høyt oppe på den politiske agendaen, selv om både klima, energispørsmål og uroligheter i verden gir mange vanskelige utfordringer som må løses.   

Vi må bekjempe økende forskjeller og barnefattigdom gjennom offentlig finansiering og gode og forutsigbare støtteordninger på kunst, kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av økonomiske forutsetninger og hvor man bor.