Til deg som er valgt inn i kommunestyret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Portrett av Glenn og Trond-Einar i LO Innlandets regionkonferanse november 2023
Glenn Furulund og Trond-Einar Pettersen fra LO i Hamar og Omegn fremmer saken til de som er valgt inn i kommunestyret

Til deg som er valgt inn i kommunestyret

Gratulerer med valget! Du har påtatt deg en svært viktig samfunnsoppgave. Vi er glade for at du stiller opp for oss og bidrar til at vi får en kommune det er godt å leve og jobbe i.

LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon og LOs viktigste oppgave er å skape et trygt og rettferdig arbeidsliv og bidra til et samfunn der alle har like muligheter til utdanning, helse og andre velferdstjenester. Våre medlemmer jobber i alle helse- og velferdstjenestene i din kommune. 

Når du som kommunestyrerepresentant skal inn i jungelen av prioriteringer, vil vi gi deg noen råd på veien: 

Invester i barn og unge: Ansett flere miljøterapeuter i skolen 

Stadig flere unge sliter sosialt eller med psykiske vansker noe som ofte kommer til uttrykk i skolen. Barn og unge trenger derfor å møte gode voksenpersoner som ser både hver enkelt, og samtidig jobber med skolemiljøet og andre miljøer barn og unge er i. Å investere i barn og unge lønner seg – først og fremst for barnet selv, men også for samfunnet.  En god skole som satser på forebygging gjennom å bygge trygge lag rundt eleven bidrar til økt trivsel og reduserer risiko for frafall senere i skole og arbeidsliv. 

Alle barn skal ha en trygg oppvekst: nok ressurser og ansatte i barnevernet 

Våre medlemmer i barnevernstjenestene i Innlandet forteller om en arbeidshverdag der de sliter med å strekke til fordi de er for få på jobb. Å jobbe med barn og familier i krise, er krevende og ansatte i barnevernet trenger derfor både tid og kompetanse til å skape gode relasjoner til barn og familier som sliter. Barneverntjenesten må få nok ressurser og ansatte til å gjennomføre og oppfylle kravene i barnevernsreformen, herunder kurs- og kompetanse. 

Bekjemp fattigdom: et åpent og tilgjengelig Nav 

Andelen barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt øker. Nav må være åpent og tilgjengelig, og sosialhjelpssatsene økes så de er mulig å leve av. Vi anbefaler at SIFOs referansebudsjett legges til grunn for å beregne sosialhjelp. Denne viser et minimum av alminnelige forbruksutgifter for ulike typer familier. Vi håper at du som politiker tar ansvar for sosiale tjenester i Nav og at du vil være med på å bekjempe fattigdom i befolkningen generelt, men i forhold til barn spesielt. 

Livskvalitet for personer med utviklingshemming 

Nok folk med rett kompetanse er avgjørende for å kunne gi tjenester med god kvalitet. Vernepleiere er spesialister på tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser og lovverk som regulerer tvang- og maktbruk og selvbestemmelse. Grunnbemanningen må derfor bestå av nok vernepleiere. Det er derfor viktig at kommunen kartlegger kompetansebehovet i tjenestene til personer med utviklingshemming, og lager en strategi for å beholde og rekruttere ansatte med rett kompetanse.  

Lykke til!

Lykke til med en kommunestyreperiode i en tid med store utfordringer- og store muligheter. Vi vil gjerne bidra med vår praksisnære kunnskap fra mange viktige tjenester inn til dere politikere, og håper du vil ta kontakt med oss om saker som gjelder vår arbeidshverdag. Vi bidrar veldig gjerne inn i ditt arbeid som politiker.