Regjeringens handlingslammelse i varebilbransjen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Anders og Olav portrettert i LO Innlandets regionkonferanse
Anders Kollmar- Dæhlin og Olav Otnes fra Fagforbundet Innlandet, som fremmer saken om varebilbransjen

Regjeringens handlingslammelse i varebilbransjen

Norge oppfattes som et ganske gjennomregulert samfunn, noe som begrenser mulighetene for at enkeltpersoner eller bedrifter kan utnytte andre og at det medfører konsekvenser av ikke å følge lov eller regelverk. Det begrenser også kriminelles handlingsrom. Dette gjelder dessverre ikke på alle områder.

I transportbransjen i Norge har det blitt etablert noen regler som en følge av EUs direktiver når det gjelder tungtrafikken, men for varebil er svært lite skjedd. Den er i prinsippet uten regulering, som betyr at hvem som helst kan etablere sin egen virksomhet uten krav til løyve eller annet. Som enkeltmannsforetak er det kun krav til førerkort klasse B.

Det har ført til ganske uholdbare tilstander i denne delen av yrkestrafikken der det avsløres grove brudd på lover og regler. Svindel med trygd, skatt og brudd på vegtrafikklov i tillegg til uholdbare og ulovlige arbeidsvilkår, er vanlig.

Siste eksempel er fra en storkontroll utført av A-krimsenteret i Vestland som avslørte ganske ville tilstander blant foretak innleid av Schibsted som skulle distribuere aviser. Dette forteller også at de som benytter useriøse aktører er ganske kyniske. Det er god grunn til å fastslå at dette skjer over hele landet.

Fagforbundet har gjennom lang tid øvd press på regjeringen gjennom samferdselsministeren for å få fortgang i prosessen med å regulere denne bransjen, men så langt uten særlig respons. Det er ganske pinlig at denne regjeringen framstår som handlingslammet og lar useriøse aktører og til dels kriminelle få holde på videre med de konsekvenser det har for ansatte, og faktisk også for myndighetene gjennom brudd på blant annet skatte -og trygderegler. Seriøse aktører får også lide under statsrådens tilsynelatende uvilje.

LO og politikere fra regjeringspartiene må legge press på statsråden for å få slutt på slike tilstander i Norge. Våre naboland har gjort det for lengst.