TikTok- en elefant i fjøset

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TikTok- en elefant i fjøset

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene mars 2023. Signert /Are Tomasgaard, LO - sekretær/

Kinesiske TikTok vil lagre data på Hamar. Det bør ikke Norge prioritere å bruke verdifull, fornybar kraft på. Det er på tide at vi sikrer en klar strategi for hvordan den fornybare kraften vår skal brukes for å sikre at vi samtidig bygger opp nye næringer. Det er vi avhengig av for å lykkes med det grønne skiftet.  

Datasentre er blant virksomhetene som ønsker å etablere seg i Norge i stor skala. Dette er en svært energikrevende næring. Men hvilke datasentre er det egentlig behov for her til lands, og bør vi satse på? Det mangler vi en tydelig strategi for. For realiteten er at vi ikke kan si ja til alle etableringer, selv om det skaper noen arbeidsplasser. 

Isolert sett, har Innlandet i dag overskudd på elektrisk kraft. Men samtidig er prisområdet NO1, som omfatter det meste av Østlandet, det prisområdet med lavest kraftproduksjon og lavest magasinkapasitet. Når det nå skal bygges et datasenter her, som har som hensikt å sikre et kinesisk selskap serverkapasitet, er det etter min mening nødvendig å trekke i nødbremsen. Et slikt senter vil forbruke tilsvarende 10-15 prosent av all magasinkapasitet i prisområdet NO1, og etableringen vil sannsynligvis presse opp nettkostnadene og strømprisene for andre virksomheter og husholdninger i NO1.

Hamar-ordfører Einar Busterud hevder at de har kontraktfestet en minimumsbemanning som vil generere 350 nye arbeidsplasser ved TikToks datasenter. Dette tallet stiller jeg meg tvilende til. Historien har vist oss at aktører som ønsker å etablere datasentre ofte lover «gull og grønne skoger». Når de først har fått etablert seg, er det imidlertid krevende å følge opp slike forpliktelser i praksis. 

Erfaringen så langt, viser at datasentre genererer få arbeidsplasser på lang sikt. Det vises ofte til at selve byggingen gir mange folk arbeid. I TikToks tilfelle opereres det med et anslag om nærmere 9 000 årsverk i selve byggefasen. Men realiteten er at utenlandske selskaper løser mye av jobben ved hjelp av container-baserte løsninger, hvor mye av jobben gjøres i lavkostland. De relativt få årsverkene som faktisk kommer norske virksomheter til gode, er å sette sammen containerne som kommer i Norge. 

I tillegg mener jeg det er betenkelig i seg selv at Norge skal være vertskap for et gigantisk, utenlandsk datasenter, som har som hovedhensikt å tilby en tjeneste som kan forsyne Kina med enorme mengder informasjon. USA og flere andre land har kommet med restriksjoner mot nedlastinger av TikTok-appen. Også i Norge vakte det stor debatt og kritikk at justisministeren hadde lastet ned Tik Tok-appen på tjenestetelefonen sin i en kortere periode. Av hensyn til rikets sikkerhet anbefales statsråder og andre sentrale personer å ikke laste ned denne appen. Men Innlandet skal altså hjelpe samme selskap med å lagre dataene deres. 

LO støtter Innlandets helt nødvendige arbeid med å både sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye arbeidsplasser i tiden framover. Dette bør imidlertid enten være nyetableringer som understøtter satsingen på det grønne skiftet, eller som bidrar til å sikre reduserte klimagassutslipp fra eksisterende industri og sikrer norsk konkurransekraft i fremtiden.

I et slikt perspektiv blir TikTok en elefant i fjøset; den er fascinerende å se på, men tar stor plass og gir lite melk.