Konkurranseutsetting gir ikke bedre kommuneøkonomi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Konkurranseutsetting gir ikke bedre kommuneøkonomi

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene august 2023. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Vil ansatte som i dag jobber i en kommune, plutselig gi gjøre en bedre jobb hvis de blir ansatt i en kommersiell virksomhet med dårligere lønns- og pensjonsvilkår? Vi tror ikke det.  

Det brukes betydelige ressurser fra den politiske høyresiden på å skape et inntrykk av at kommersielle sykehjem gir bedre kvalitet. Dette stemmer ikke, men det gir absolutt større behov for offentlig kontroll med både pengebruk, tilgang og tjenestenes innhold. 

For at den norske modellen skal fungere godt, er vi avhengig av at helse- og omsorgstjenester i hovedsak er organisert i offentlig regi. Dette er viktig for å sikre velferdsstaten, og sikre at Norge fortsetter å være verdens beste land å bo i. 

Den norske velferdsmodellen er tradisjonelt bygd på offentlig finansiering og offentlig drift i samarbeid med ideelle og små lokalt baserte aktører. De siste årene har det blitt færre ideelle aktører og flere kommersielle. 

Et problem med kommersielle aktører er at myndighetene ikke har mulighet til å se om penger som bevilges går til det formålet de skal. Dette fordi man ikke har tilstrekkelig innsyn i selskapene som driver offentlig finansierte velferdstjenester i Norge. 

I tillegg gir konkurranseutsetting gir store forskjeller i lønns-, pensjons-, og arbeidsvilkår for ansatte. I små og mellomstore kommuner i Innlandet, vil det være de samme menneskene som må utføre jobben, enten det er kommunen eller en kommersiell aktør som er arbeidsgiver.  

LO mener at velferdsstaten skal gi befolkningen lik tilgang til gode tjenester og skape reelt rom for brukermedvirkning. Da trenger vi en solidarisk fellesfinansiering og en demokratisk organisering med folkevalgt styring i samhandling med brukere, lokalsamfunn og ansatte.  

Det er ingen gode grunner til å konkurranseutsette helse- og omsorgstjenester, men derimot mange gode grunner til å si nei. Hvis det ikke gir bedre kvalitet, går ut over ansatte, koster penger for kommunene, gir millionutbytter til store, kommersielle eiere i stedet for å bruke disse pengene på andre viktige oppgaver i det offentlige, og som øker forskjellene i verdens beste land å bo i. 

Hvorfor skal vi konkurranseutsette helse- og omsorgstjeneste våre da?