Innlandet trenger flere i jobb

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Innlandet trenger flere i jobb

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene januar 2023. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

I et arbeidsliv preget av stadige omstillinger knyttet til arbeidsmetoder, digitalisering og økte krav, og en stadig eldre befolkning, har Innlandet et stort behov for arbeidskraft. Høye krav til kompetanse og økt etterspørsel etter spesialisert utdanning gjør det vanskelig for mange å komme inn på arbeidsmarkedet. 

Den norske modellen har gitt oss høy sysselsetting, god omstillingsevne og et lærende arbeidsliv. Heldigvis har vi både kompetanse, ressurser og teknologi til å lykkes for å møte fremtidens utfordringer og omstilling til et klimavennlig næringsliv.   

Styrking av grunnleggende ferdigheter, etter- og videreutdanning  
og muligheter til omskolering og anledning til å fullføre videregående opplæring er en viktig del av å dekke arbeidskraftbehovet. Herunder et godt desentralisert utdanningstilbud tett på det regionale og lokale arbeidsmarkedet og utdanningsinstitusjonene. Like viktig er det å gi flere mulighet til å komme inn i arbeidslivet gjennom tilrettelegging og tilpassing. 

«Det er noe fundamentalt galt med samfunnet hvis vi ikke har plass til alle som kan og vil gjøre en innsats» sa Trygve Bratteli i 1971. Et utsagn som står seg den dag i dag. Vi vet at flere unge og funksjonshindrede sliter med å få innpass og fotfeste i arbeidsmarkedet. Uten fullført videregående opplæring står man særlig svakt. I tillegg sliter mange arbeidstakere med å bli værende i arbeidslivet til pensjonsalder. Å ta i bruk og utvikle ledig arbeidskraft er derfor en uutnyttet ressurs vi ikke har råd til at går til spille. 

At flere som står utenfor arbeidslivet får en sjanse er kun en vinn vinn- situasjon. Den enkelte får mulighet til deltakelse og forsørge seg selv, samtidig som det bidrar til vekst og utvikling for samfunn og næringsliv.  

Det handler ikke om vilje hos den enkelte, men om tilrettelegging og tilpassing av arbeidssituasjonen. Det kan vi gjøre noe med. Et godt arbeidsliv og arbeid til alle styrker samfunnet. Det motvirker utenforskap, øker integrering og utjevner ulikhet. Dette er selve bærebjelken i den norske modellen, og et av LO Innlandets viktigste budskap under årets Agenda Innlandet- konferanse.