Høyre og NHO agiterer mot nye innleieregler

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Høyre og NHO agiterer mot nye innleieregler

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene mars 2023. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Faste og hele stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor innfører Regjeringen, med støtte fra Stortinget, nye og strengere regler for bruk av innleid arbeidskraft. Dette gnager tydeligvis Høyre og NHO som nå driver en regelrett kampanje mot de nye innleiebestemmelsene. 

Høyre og NHO reiser rundt i landet med skremselspropaganda som mangler rot i virkeligheten, som at Erna Solberg kommer med eksempel fra et hotell som faktisk ikke påvirkes av opprydningen i innleiereglene da hotellet har tariffavtale. For virksomheter med tariffavtale kommer fortsatt til å kunne leie inn ved behov, fordi kjørereglene lages innenfor rammene av det organiserte arbeidslivet, i samarbeid med tillitsvalgte. 

NHO og Høyre skaper unødvendig frykt og usikkerhet med sine mange feilaktige påstander, som at reglene vil føre til lavere aktivitet og høyere arbeidsledighet.

Jobber forsvinner ikke selv om de utføres av fast ansatte framfor innleide, men gjør konkurranseforholdene mellom bedriftene blir jevnere enn det hittil har vært. Endringene styrker også det seriøse og ordnede arbeidslivet, og noe Høyre og NHO burde applaudere.

Behov for innleie er i mange tilfeller et uttrykk for dårlig planlegging og med det lavere produktivitet, noe også Arbeidstilsynet påpeker i sin pressemelding om det nye regelverket: «I våre tilsyn har vi sett at bruk av innleid arbeidskraft i en del tilfeller kunne vært unngått, dersom virksomhetene bruker mer tid på å planlegge hvordan arbeidsoppgavene kan løses med bruk av egne ansatte.»

De nye innleiebestemmelsene er et velkomment brudd med en negativ utvikling som har fått pågå i lang tid, der mange arbeidstakere i praksis har fått svekket sine rettigheter. I fagbevegelsen har vi kjempet for regelendringene i lang tid, sammen med innleide arbeidere. 

Høyre og NHO nevner ikke at målet med lovendringen også er å styrke grunnbemanningen gjennom faste ansettelser. Bransjer som har fått en altfor høy andel innleid arbeidskraft sliter med omdømmet sitt. Et forbud mot innleie er bra for arbeidsmiljøet og vil heve statusen til mange yrker. Faste ansettelser og ryddige lønns- og arbeidsvilkår, gjør det enklere å rekruttere og få flere til å utdanne seg i disse bransjene- og det trenger vi.

De nye reglene er derfor en kjærkommen opprydning i arbeidslivet. De er bra for den enkelte, bra for arbeidsplassene og bra for næringslivet. Seriøse virksomheter samarbeider med tillitsvalgte og investerer i sine faste ansattes kompetanse. Dette øker produktiviteten og gir større avkastning.