Skiftarbeid, helse og sikkerhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av meieriindustri- maskiner

Skiftarbeid, helse og sikkerhet

Regionrådet i LO Innlandet vedtok denne uttalelsen i sitt møte 17. februar 2022. Uttalelsen sendes medier og politikere på Storting og fylkesting

LOs regionskonferanse i Innlandet mener skiftarbeid må få en sentral oppmerksomhet i årene som kommer.Flere av LOs forbund har mange medlemmer som jobber i skift-, turnus- eller rotasjonsordninger.

I tråd med den samfunnsmessige utviklingen, er det viktig å spørre hva skiftarbeid gjør med oss som både arbeidstakere og mennesker. Videre hvordan det påvirker familien, sosialt liv, sikkerheten til enkeltindividet så vel som bedriften og ikke minst et inkluderende arbeidsliv.

Skift- og turnusordninger og arbeid på ubekvemme tider, skal bare forekomme når det er strengt nødvendig. Det skal legges stor vekt på hva arbeidstakerne mener når en arbeidsplan utarbeides eller endres. Vi kan ikke se bort fra hva forskningen sier om helsefarlige arbeidstidsordninger, men heller prøve å balansere behovet på den enkelte arbeidsplass med oppdatert kunnskap.

Arbeidstid, og dermed også skiftarbeid, er strengt regulert i arbeidsmiljøloven. Med tariffavtaler åpner det til gjengjeld opp for relativt vide muligheter for andre og flere arbeidstidsordninger enn det som kommer av regelverket.

Vi ønsker ingen oppmykning av arbeidstidsreglene. Helse og sikkerhet skal ha høyeste prioritet i arbeid. Videre vil vi støtte prosjekter og forskning som bidrar ytterligere med kunnskap om helse og konsekvensene av skiftarbeid.