En aktiv næringspolitikk i hele landet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Skiferstein på Minera i Otta
Næringspolitikk for arbeidsplasser. Industri er en del av innlandets arbeidsmarked

En aktiv næringspolitikk i hele landet

Regionrådet i LO Innlandet vedtok denne uttalelsen i sitt møte 17. februar 2022. Uttalelsen sendes medier og politikere på Storting og fylkesting

Vannkrafta har gitt Norge et nærmest utslippsfritt og svært fleksibelt kraftsystem. Dette gir oss et stort fortrinn på vei mot fremtidens null-utslippssamfunn. Der energikrisen fører til at andre land fyrer i gang gamle kullkraftverk, har vi overskudd av fornybar energi.

Vinterens energikrise er alvorlig både for oss som privatforbrukere, for næringslivet, og for den kraftintensive industrien. Vi er et land med overskudd av fornybar energi. Innbyggere i lokalsamfunn over hele landet har akseptert utbygging av kraft, i bytte mot arbeidsplasser, lys i taket og levelige strømregninger.

Mange utenlandskablene fører til eksport av vannkraft og import av høye strømpriser fra land med kraftsystemer preget av fossil og uregulerbar kraft. Stortinget har stoppet utbyggingen av flere kabler, inkludert den omstridte North Connect-kabelen. Dette skjedde etter omfattende press bl.a. fra fagbevegelsen.

Hurdalsplattformen slår klart og tydelig fast at tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft skal være et fortrinn for norsk industri og bidra til vekst og sysselsetting i hele landet. Regionkonferansen anerkjenner derfor at den grunnleggende politiske holdningen er riktig.

Regionkonferansen stiller derfor følgende krav for å skape trygghet om at Norge fremdeles skal være et land med overskudd av fornybar energi, rimelige strømpriser og konkurransedyktige rammer for industrien.

Regionkonferansen i Innlandet krever at:

  • det tas energipolitiske grep som sikrer både privatpersoner, næringsliv og industri i Norge stabile og rimelige strømpriser
  • kraftbransjen snarest benytter det ekstraordinære overskuddet fra denne vinteren til å gjøre investeringer i opprusting og modernisering av eksisterende vannkraftverk
  • det sikres fortgang i utbyggingen av havvind på norsk sokkel og at oppdragene går til norsk leverandørindustri