Seriøsitetskrav på driftskontrakter i Innlandet fylkeskommune

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
To mannlige representanter i møtesalen til LOs regionkonferanse i Innlandet
Jarle Røksund og Jørund Båtstad er forslagsstillere for Norsk Arbeidsmandsforbund

Seriøsitetskrav på driftskontrakter i Innlandet fylkeskommune

LOs regionkonferanse i Innlandet er veldig skuffet over seriøsitetskravene til Innlandet fylkeskommune.

Det stilles ikke krav til fagarbeidere i kontraktene, bare øvede arbeidere. En fagarbeider koster ca. 17,- kr mere for timen. Dette utgjør ca. 30.000 kr pr fagarbeider i året.

Det er krav om lærlinger, men hvem skal lære opp de? Fylkeskommunen har ansvaret for fagopplæringen i innlandet. Det vil være mot sin hensikt og ikke stille krav i anbudsrunder om at det skal være fagarbeidere som jobber på oppdragene som tildeles.

Fylkeskommunen har ansvar for ca. 7000 km vei som skal vedlikeholdes og driftes. Innlandet fylkeskommune er den største vegeier i Innlandet. De tar ikke sitt ansvar med at det er fagfolk som drifter og vedlikeholder vegene som vi er avhengig av.

Det er vanskelig for oss å forstå hvordan det er mulig å drive veivedlikehold lovlig i samsvar med Arbeidsmiljøloven, uten at bedriftene har en tariffavtale i bunn med muligheter til å inngå avtaler om utvidet bruk av blant annet overtid. LO i innlandet sin regionkonferansen mener derfor at fylkeskommunen må styrke og følge opp kravene i anbudsrundene. Kravene må inneholde krav til fagarbeidere og lærlingordning i bedriftene i tillegg til at det må stilles seriøsistetskrav, slik som foreksempel at de må vise til at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid ikke brytes.