Arbeidsinkludering

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Eveln Mensi er forslagsstiller for IE/FLT i LOs regionkonferanse i Innlandet

Arbeidsinkludering

LOs regionkonferanse i Innlandet mener at flere må få utnyttet arbeidsevnen sin. Det krever at det satses på arbeidsmarkedstiltak. Det er et langt stykke opp til det antall tiltaksplasser som trengs for at flere av jobbsøkerne med nedsatt arbeidsevne kommer i arbeid.

Det er i overkant av 200 000 med nedsatt arbeidsevne og i underkant av 50 000 tiltaksplasser er forbeholdt disse. Det betyr at det er omtrent 25 prosent av de som tilhører den skjulte ledigheten som til enhver tid vil stå i et arbeidsrettet tiltak. Resten står på venteliste.

Ventetiden kan være opp imot ett år enkelte plasser. I stedet for å kunne skape seg verdige liv og bli viktige bidragsytere i samfunnet, ender mange opp på trygd og i isolasjon – med dystre fremtidsutsikter. Dersom man skal sikre tidlig og riktig innsats til de om er på full fart inn i langvarig utenforskap må det være nok tiltaksplasser. Også plasser innenfor varig tilrettelagt arbeid.

Det er viktig at mennesker i tiltak for oppfølging når de får ansettelse eller begynner i utdanning. Tiltak må ikke opphører i det øyeblikk kandidaten får et ansettelsesforhold eller går inn i et utdanningsløp.

LO i innlandet sin konferanse er prinsipielt imot å sette ut arbeidsmarkedstiltak på anbud, da dette svekker tjenesten, men samtidig utsetter de ansatte i denne bransjen for unødvendig mye stress når selskapene taper anbudene og driften virksomhetsoverføres til de som vant anbudet.

Videre mener LO innlandet sin konferanse:

  • Antall tiltaksplasser øke
  • Nei til anbud på tiltaksplasser.