Tillit- styrk den og bevar den

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- brev
Leserinnlegg- brev

Tillit- styrk den og bevar den

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene august 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

En undersøkelse, publisert under Arendalsuka i august, forteller om en generell høy tillit til norske institusjoner blant befolkningen. Aller størst tillit har det norske folk til ideelle organisasjoner, deretter kommer norske arbeidstakerorganisasjoner, med LO i spissen.  

LO og arbeidstakerorganisasjonene bærer et tungt ansvar, som de forvalter godt. Slik opparbeides tillit. Tillit må vinnes og opprettholdes.  

LO sine forbund har over 950 000 medlemmer, og har evne til vise styrke, men også moderasjon der dette er på sin plass. LO har sterk faglig tyngde når det gjelder arbeidstakeres vilkår og spiller en viktig rolle for å bevare et velorganisert arbeidsliv. LO har også en solid hånd på rattet når det kommer til samfunnspolitiske spørsmål rundt utvikling av velferdsstaten, og ikke minst blir LO lyttet til i trepartssamarbeid med arbeidsgiversiden og styrende myndigheter. 

Det er farlig for samfunnet om den generelle tilliten i befolkningen svekkes. Tillit svekkes når folk opplever sin egen situasjon som truet eller vanskelig. I krisetider, som nå under korona-krisen, er det de med dårligst økonomi som rammes hardest, og tar en forholdsmessig stor del av omkostningene når det kommer til permitteringer, oppsigelser og økonomisk nedgang. Tap av tillit kan skape grobunn for utenforskap og i verste fall ekstremisme.  

LO er derfor alltid på vakt, slik at politikk og samfunnsutvikling ikke gir gjennomgående og systematiske forskjeller. LO vil ha små forskjeller, øke toleranse, skape like muligheter og legge til rette for deltakelse og utvikling for alle, uavhengig av sosial status eller kulturell bakgrunn.  

Norge er et godt land å bo i, der grunnmuren er et godt og utviklende trepartssamarbeid, kalt den norske modellen. Man snakker sammen og finner løsninger sammen. Det samme partsarbeidet finner sted på arbeidsplasser med tariffavtaler, hvor tillitsvalgte tas med på råd og drøftinger med ledelsen. Opplevelsen av medbestemmelse på alle plan gjør Norge unikt og veldig ulikt organisert sammenlignet med andre land, og er en vesentlig årsak til at vi er et av verdens mest produktive land. 

Gjennom historien har LO nettopp vært en driver for utviklingen av det norske demokratiet og den norske velferdsstaten. Vår styrke gjennom antall, representativitet og vilje og evne til å vise samfunnsansvar, har gitt oss en betydelig innflytelse. Det er en arv og ansvar vi skal bygge videre på også framover.