Ta vare på lærlingene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- emblem
Leserinnlegg- emblem

Ta vare på lærlingene

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene mars 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

I disse dager får vi tydelig demonstrert hvor viktig praktisk, operativ kompetanse er for at regionen skal kunne fungere i en krise. Fra helsefagarbeidernes og renholdernes omsorg og kontroll på smitte, via industribedrifter som legger om driften nærmest over natten for å produsere smittevern, til driftspersonell ved vannverkene der prosessoperatører, teknikere og ingeniører jobber sammen for at vi har rent vann hver dag. 

Aldri før har så mange unge søkt seg til yrkesfaglig opplæring i videregående skole. I Innlandet er det 12 355 ungdommer som har søkt videregående skole innen fristen 1. mars. 54% av disse har valgt yrkesfag. Dette krever at arbeids- og næringslivet har tilstrekkelig med læreplasser. 

Håndverks- og praktiske fag er lite prioritert i grunnskolen. Det er blant grunnene til at LO har gått i spissen for å bygge den gjennomgående yrkesfaglige utdanningsveien helt fra grunnskolen og opp igjennom alle utdanningsnivåer. Tidligere i krisen har det vært viktig for LO å sikre inntekstgrunnlaget til lærlingene under permittering. Det er inngått et forlik i Stortinget, hvor lærlinger som permitteres gis en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. 

Videre, i den situasjonen vi er i, er det særdeles viktig at opplæringskontoret og bedriftene, gjør sitt ytterste for å sikre at lærlinger som har påbegynt sin læreperiode får fullført denne, hvis ikke må alternativ opplæring tilbys. 

LO har overgitt flere konkrete tiltak til kunnskapsminister Melby som blant annet omfatter alternative opplæringsmuligheter og mobilisering omkring fagprøver. LO er innstilt på å gjøre midlertidige tillempinger i bestemmelser der det er forsvarlig.  

Å sikre forsvarlig rekruttering til kritisk viktig kompetanse vil være viktig også i framtiden, da må vi satse på yrkesfaglige utdannings- og karriereveier, og den satsingen begynner med å ta vare på lærlingene i dag.