Samarbeid mot ledighet i Innlandet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- emblem
Leserinnlegg- emblem

Samarbeid mot ledighet i Innlandet

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene mars 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Tirsdag 24. mars var 290 000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig. Det er nesten uvirkelig å oppleve en så alvorlig situasjon som det vi er vitne til nå. 

For Innlandets del har vi gått fra 3800 ledige fra før regjeringens krisetiltak ble innført, til 18 000 ledige pr. 24. mars. I prosent vil dette si at ledigheten gikk fra 2%, til i dag 9,6 % helt ledige. Det er særlige utfordringer innen bygg og anlegg, reiseliv, varehandel og transportsektoren. 

Med disse tallene sier det seg selv at kostnadene for arbeidstakerne, bedriftene og for fellesskapet er enorme. Regjeringen har tatt situasjonen for arbeidslivet på alvor og levert to krisepakker. Det er bra, men kostnaden kan komme til å bli mye større, så vi må ta grep og bruke de store pengene riktig nå. Det vil åpenbart bli behov for flere og kraftfulle tiltakspakker, både nasjonalt og lokalt, for å stimulere aktiviteten i norsk økonomi, slik det også ble gjort under finanskrisa i 2008.  

LO Innlandet er opptatt av at det ikke slås politisk mynt i denne situasjonen, men vi faktisk klarer å samarbeide og i fellesskap finne tiltak som kan utvikle tjenester, arbeidsplasser og kompetansen til de ansatte. Det vil komme godt med når krisen er over. 

LO Innlandet er derfor glade for den krisepakken som Innlandet fylkeskommune har lansert overfor næringslivet som støtter opp om bedrifter og arbeidstakere gjennom en krevende periode. Innlandet fylkeskommune har tett kontakt med LO og NHO, der vårt hovedfokus er å berge arbeidsplasser og viktige næringer videre. 

Det vi snakker om er målrettede tiltak. Fylkeskommunen på sin side kan fremskynde vedlikeholdsprosjekter ved videregående skoler og fylkeskommunale bygg og drive veivedlikehold. Det er viktig at prosjekter som fylkeskommunen og kommunene har planlagt iverksettes for å holde hjulene i gang. Slike tiltak vil også hjelpe private bedrifter, gjennom å sikre oppdrag, så inntektene kommer og ansatte har arbeid.  

Andre viktige tiltak vil være bedriftsintern opplæring og kompetansehevende tiltak i bedrift. Permitterte må kunne delta på slike tiltak uten å miste dagpenger. 

Vi opplever nå hvor viktig alle deler av arbeids- og samfunnslivet er. Skal vi ha tilgang på mat, helsehjelp og trygghet, er det en rekke mennesker som må på jobb. TAKK til alle som hjelper til, slik at de grunnleggende behov blir dekket. Husk å vaske hendene, og ring en bekjent og spør hvordan det går. Det er gjennom solidaritet og medmenneskelighet vi klarer oss gjennom dette sammen!