Ren høyrepolitikk fra Arbeiderpartiets ordfører i Ringebu

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- emblem
Leserinnlegg- emblem

Ren høyrepolitikk fra Arbeiderpartiets ordfører i Ringebu

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene nord i fylket august 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

LO Innlandet registrerer at Ringebu markedsforening ønsker flere søndagsåpne butikker. Flertallet i kommunestyret stemte imot forrige gang dette var tema. Nå skal spørsmålet igjen opp til politisk behandling, og kommunedirektørens innstilling er at Ringebu søker om at tettstedene Vålebru i Ringebu sentrum og Fåvang skal defineres som typiske turiststeder, slik Venabygdfjellet og Kvitfjell defineres i dag. 

At lokalt næringsliv kan ønske økt bruk av søndagsåpne butikker er ikke overraskende. Heller ikke at NHO er positive til det. Det som er skuffende her, er Arbeiderpartiets ordfører Arne Fossmos ønske om søndagsåpne butikker. Fossmo argumenterer i GD den 23.august, for at søndagsåpne butikker kommer mer og mer, og at det stort sett bare er Ringebu som ikke har søndagsåpne butikker. Økt søndagshandel vil etter ordføreren sin mening være god næringsutvikling, samtidig som at yngre personer kan få mulighet til ekstrajobb. Dette minner ikke mye om god Arbeiderpartipolitikk, men heller at det skulle komme fra Høyresiden, men det gjør det altså ikke. 

Utsalgssteder har idag, etter en lovendring i 2003, anledning til å holde åpent døgnet rundt gjennom hele uken, fra mandag kl.00.00 til lørdag kl.24.00.  Det er etter vår mening ikke lenger det samme behov for, og heller ikke etter lovens intensjon, å fravike lovbestemmelsene ved å forskriftsregulere enkelte steder som ”typisk turiststed”. Hovedregelen er at utsalgssteder skal holde stengt på søn- og helligdager, ihht. lov om helligdager og helligdagsfred.  

De fleste mener fortsatt at søndagen skal gi rom for familieliv og fellesskap, deltakelse i frivillig engasjement, idrett og kulturliv. Mer alminnelig søndagshandel fører til at flere må jobbe på søndager. Det er ikke bare ansatte i varehandelen som vil bli rammet av en utviding av åpningstiden, det vil også få følger for renholdere, vektere, varetransport og andre yrkesgrupper. I sum utfordrer det vår felles fridag. Derfor er ønsket om søndagsåpne butikker i Ringebu kommune et spørsmål om hvilken politisk retning Ringebu kommune ønsker, om søndagen fortsatt skal være en annerledes dag eller ikke. For LO handler dette om hva slags samfunn vi vil ha.  

Søndags- og helligdags åpne butikker dreier seg mer om en vane enn om et behov slik vi ser det. LO Innlandet er ikke enig i at tilbud og etterspørsel, altså markedet, er best egnet til å regulere åpningstidene. Lommebøkene til folk blir ikke større av utvidet åpningstid, men man endrer handlemønster. 

Det er over lengre tid sett på hvilke konsekvenser utvidet åpningstid har fått i Norge de siste årene. Forbruket endrer seg etter økonomiske muligheter, ikke etter åpningstidene. Dagligvarehandelen har lengre åpningstider som fører til færre ansatte på jobb over flere timer, og faren for å bli utsatt for vold og trusler øker. 

Arbeidstakernes familier, ektefeller og barn, må tilpasse livet i helgene til at familiemedlemmer er borte på jobb. Dagligvarehandel er ikke en bransje hvor søndagsarbeid er nødvendig og påkrevd, og er derfor etter vårt syn helt unødvendig. 

Avslutningsvis vil vi minne AP- ordfører Arne Fossmo om at Arbeiderpartiet sentralt sin politikk er at søndag skal være fridag for flest mulig, og at man ikke øsker generell adgang til søndagsåpne butikker. Det er dette som skiller venstresiden i norsk politikk fra Høyresiden. I dette tilfelle ønsker Ringebuordføreren å henge seg på høyresidens arbeidslivspolitikk.