Politikk virker- men hvilken politikk tjener oss best?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- emblem
Leserinnlegg- emblem

Politikk virker- men hvilken politikk tjener oss best?

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene september 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Velferdsstaten er vårt fellesskap, selv om det er et faktum at ulikhetene i landet øker, og at gapet mellom topp og bunn stadig blir større og at flere enn før opplever utenforskap og fattigdom. Velferdsstaten har vokst frem etter mange, og til og med noen blodige, kamper mellom det som var arbeiderklasse og borgerskap. Kampen har hele tiden handlet om fordeling av goder og byrder og at alle skal ha like muligheter. Vi har kjempet frem ordninger som er universelle og like for alle. Vi står alltid sterkere i et fellesskap enn vi står alene. 

Politisk styring og handlekraft handler om verdier og ideologi, også i Norge, selv om vi relativt sett har små forskjeller sammenlignet med andre land. Små forskjeller mellom folk kommer som følge av den politikken som føres, og hvilke samfunnsstrukturer vi velger. Venstresiden i norsk politikk handler i stor grad om rettferdighet og fellesskap, mens høyresiden i norsk politikk har en forholdsvis konsekvent politikk hvor kostnader sosialiseres (tas fra fellesskapet), og gevinstene privatiseres (overskudd til bedriftene). 

I løpet av denne våren har vi alle opplevd verdien av å ha en sterk velferdsstat. Selv regjeringen har fremstått som gode sosialdemokrater i den krisen vi står i. Riktignok var deres første grep etter nedstengingen av samfunnet i mars å foreslå å utsette innbetaling av formuesskatten og kutte arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 15 til to dager. LO har hele tiden hevdet at en dugnad må oppleves rettferdig for alle parter, og det tok litt tid før regjeringen forsto dette. Til slutt tok de fagbevegelsens innspill på alvor, og da kom tiltakene som perler på en snor. 

LO Innlandet sitt budskap er at det faktisk er stor forskjell på politikken til ulike partier. Det er ikke likegyldig hvilke partier som sitter i regjering. Det er tydelige ideologiske skillelinjer, selv om vi ikke ser det like tydelig som i mange andre land. Dette skyldes i stor grad at vi har en høy oppslutning om velferdsstaten, uavhengig av politisk ståsted. Ulikhetene mellom partiene handler om hvordan inntekter, skatter og avgifter best fordeles, om vi skal dyrke felles velferd som basis for verdens beste land å bo i, eller om man tror mer privat eierskap er veien å gå for å styrke velferdsstaten. 

Om ett år er det Stortingsvalg. I alle samfunn er det den politikken som til enhver tid føres, som avgjør om vi får større eller mindre forskjeller mellom oss mennesker. Bruk dette året til å ta stilling til hvilken politikk som tjener samfunnet best. Det er ikke likegyldig hvilke partier som styrer landet.