Nå er det arbeidsfolks tur

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for regionkontoret i LO Innlandets uttalelser 2020
Emblem for regionkontoret i LO Innlandets uttalelser 2020

Nå er det arbeidsfolks tur

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene september 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet og Anita Ihle Steen, leder Innlandet Arbeiderparti/

Norge trenger en ny regjering med en ny kurs. Vi trenger en regjering som setter arbeidsfolk og ikke de med de største formuene i høysetet, som har en politikk for å skape arbeidsplasser og få folk i jobb, som satser på trygge faste stillinger og hindrer mer midlertidighet og innleie. De mange små og store kuttene vi har sett fra dagens regjering, bidrar kun til å øke forskjellenene mellom folk.  

Høyreregjeringen har ved hvert budsjett gitt milliardgaver til landets rikeste, blant annet 15 milliarder kroner i kutt i formueskatten. Denne regningen må den vanlige skattebetaler betale, gjennom økt skatt på reiser mellom hjem og arbeid, økt egenandel på medisin og helsebehandling, økt makspris i barnehagene, økte avgifter med over 6 milliarder, kutt i kjøpekraften til pensjonistene, kutt til unger med dårlig syn og skeive tenner, kutt i feriepenger til permitterte og arbeidsledige og der fradraget ved å være fagorganisert står på stedet hvil, sammenlignet med Arbeiderpartiets sitt forslag om å doble fagforeningsfradraget. 

Nå er det arbeidsfolks tur. Vi trenger en mer rettferdig politikk. En politikk som prioriterer vanlige folks interesser, og som prioriterer å skape nye arbeidsplasser og sysselsetting. Vi trenger en politikk som ikke kutter i pensjonistenes kjøpekraft, og som sørger for at alle får pensjon fra første krone. Vi trenger politikk for en rettferdig klimakamp, som ikke lemper hele regninga over på arbeidsfolk. 

De som har mistet jobben og er permittert på grunn av korona betaler nå den tøffeste prisen for krisen. Feriepenger på dagpenger er et smålig kutt som høyreregjeringen fratok folk allerede i 2015. Mange opplever å miste en del av lønna i år. Det oppleves som dobbel straff når regjeringen vil at de i tillegg ikke skal få feriepenger. Over 250.000 arbeidstakere går glipp av tusenvis av kroner i feriepenger neste sommer. Dette rammer barn, familier og reiselivsnæringen.  

Undersøkelser viser at åtte av ti LO medlemmer ønsker et regjeringsskifte. Målinger har over tid vist et rødgrønt flertall. Det er et kraftig signal. LO vil ha flere tjenester i egenregi og færre tjenester på anbud (velferd, renhold, buss o.l.). Vi vil ha hele og faste stillinger, fremfor innleie og midlertidighet. Vi trenger seriøsitetskrav ved innkjøp av tjenester, som sikrer et seriøst og anstendig arbeidsliv.  

Arbeiderpartiet på sin side vil gi trygghet for arbeid og lønn, gjennom flere i jobb i hele og faste stillinger, fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser og forby innleie som fortrenger faste ansettelser. De ønsker også velferd etter behov, ikke etter lommebok. Hjelp når du trenger det gjennom trygghet for ambulanse, politi og brannvesen. En verdig eldreomsorg og sterkere lokalsykehus, billigere barnehage, flere lærere. I tillegg vi Arbeiderpartiet ha en mer rettferdig skatt. Arbeidsfolk skal få beholde mer av lønna si, milliardærene kan betale mer. Dobling fagforeningsfradrag, billigere å pendle, pensjon fra første krone og feriepenger på dagpenger.  

Vi trenger en ny kurs. Vi trenger en ny regjering.