Lysere utsikter fram mot 2021

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for regionkontoret i LO Innlandets uttalelser 2020
Emblem for regionkontoret i LO Innlandets uttalelser 2020

Lysere utsikter fram mot 2021

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene desember 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet, Jon Kristensen, regiondirektør NHO Innlandet og Even Aleksander Hagen, Fylkesordfører i Innlandet Fylkeskommune/

Befolkningen i Innlandet er vår viktigste ressurs for å komme oss trygt gjennom koronakrisa. Fylkeskommunen, NHO og LO i Innlandet vil med dette rette en stor takk til dere alle for den felles innsatsen vi har vært en del av dette året. 

Vi er inne i en spesiell tid. Et år der vi alle på ulike måter har fått forandret vår hverdag, enten det gjelder jobbsituasjon, hjemmekontor, digital undervisning, fritidsaktiviteter, ferie- og reiseplaner, eller færre besøk av slekt og venner. 

Ikke minst tenker vi på de som har blitt rammet av viruset, blitt permittert eller arbeidsledig og alle de som i denne krevende tiden har stått på for å opprettholde og yte ekstraordinær service for at samfunn og arbeidsliv skal holdes i gang.

Krevende tider krever samarbeid og fellesskapsløsninger. Trepartssamarbeidet mellom Innlandet fylkeskommune, LO og NHO i Innlandet viser sin styrke og tar felles ansvar. Også lokalt ser man godt partssamarbeid. Det er også gledelig at oppslutningen øker både i fagforeninger og blant medlemsbedrifter i NHO. 

Alle er viktige brikker i hverandres liv. Vi mennesker trenger en inntekt, vi trenger å utvikle oss og vi trenger å delta i samfunnet. Også i vanskelige tider trengs det kompetent arbeidskraft. Dette har vært helt sentralt i vårt trepartssamarbeid. I godt samarbeid mellom fylkeskommunen og partene i arbeidslivet, jobber vi for å møte dagens og framtidens behov for utviklende læring i hele fylket, enten det er videregående opplæring, læreplasser, voksenopplæring eller ekstra midler slik at permitterte kan øke sin kompetanse mens man går ledig. Også i krisetid leverer vi her gode resultater i Innlandet. 

Koronasituasjonen har for mange medført både nye arbeidsmåter og utvikling av bedrifter og virksomheter. LO og NHO er tilfreds med fylkeskommunen sitt engasjement for å bidra at mest mulig skal holdes i gang, enten det gjelder økte tiltak innenfor bredbånd, fylkesveg eller vedlikeholdsprosjekter. Vi må jobbe sammen for å møte framtidens arbeidsliv og skape vekst og endring. 

Trepartssamarbeidet bestående av Innlandet fylkeskommune, NHO og LO i Innlandet vil ønske alle innbyggerne en gledelig, trygg og god jul. På tross av en utfordrende tid på mange måter, der pandemien enda ikke er over, håper vi på et nytt år som går over til mer normale former. 

Sammen skal vi gyve løs på det nye året, og vi er faste i troen på at vi går lysere tider i møte. Alt blir bra.