Krafttak for lærlinger

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserbrev- emblem
Leserbrev- emblem

Krafttak for lærlinger

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene april 2020. Signert /Even Aleksander Hagen, fylkesordfører, Jon Kristiansen, regiondirektør for NHO Innlanset og Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

I Innlandet har fylkeskommunen, LO og NHO et nært samarbeid. På tvers av ulike samfunnsoppdrag, har vi mange felles interesser. En viktig felles interesse er arbeidsliv, arbeidskraftbehov og kompetansebehov i Innlandet fremover, hvor vi mener at lærlinger spiller en avgjørende rolle for å sikre kompetent arbeidskraft både i privat og offentlig sektor. 

Flere har behov for læreplass og innlandssamfunnet er helt avhengig av fagarbeidere og kompetent arbeidskraft uansett hva slags varer og tjenester som skal leveres.  
Tilbudsstrukturen for videregående opplæring skal være et viktig virkemiddel for å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring. I tillegg skal den så langt som mulig sørge for en hensiktsmessig balanse mellom søkernes ønsker og næringslivets behov for arbeidskraft. 

Denne våren har det vært fokus på at de som er lærlinger i dag må få fullført sine utdanningsløp. Nå begynner den store oppgaven med å sikre at de som trenger læreplass fra høsten får innvilget dette. Lærlingen er en viktig ressurs som bidrar med å styrke kompetansen innenfor de ulike bransjer og som tilfører vårt arbeidsliv mye. Å skaffe alle en læreplass er viktig både for den enkelte og for samfunnet. Innlandet trenger mange dyktige fagarbeidere i årene som kommer. 

På bakgrunn av korona-situasjonen, er læreplassmarkedet blitt svært usikkert i år. Det er mange bedrifter som avventer situasjonen med å ta inn nye lærlinger. Det er derfor mer viktig enn noen gang at bedrifter og virksomheter som allerede har lærlinger, ser på muligheten for å ta inn flere. samtidig oppfordrer vi virksomheter som ikke har lærlinger om å ta inn lærlinger. Bedrifter som nå har permittert må sørge for at lærlingene blir av de første som blir tatt inn igjen når aktiviteten skal tas opp igjen. Vi ser ofte at lærlinger er de som først går ut døren og de siste som kommer tilbake ifm. permittering. Det er lite fremtidsrettet og lite klokt. Flere lærlinger kan bli frustrert av dette og kanskje også hoppe av. Det er ingen tjent med. 

Daglig møter vi mange engasjerte lærebedrifter i Innlandet. Disse bedriftene ser fordelen ved å satse på lærlinger. De tenker langsiktig på eget -og bransjens rekrutteringsbehov. Privat sektor og spesielt industrien har lang tradisjon for å ta inn lærlinger gjennom deltakelse i produksjonen for å styrke bedriftens verdiskaping og sikre kompetent arbeidskraft. 

Innlandet fylkeskommune, NHO og LO ønsker å legge vekt på at det nå er viktig at kommunene bidrar til å ta inn flere lærlinger. For kommunene er det viktig å få inn dyktige lærlinger i flere fag, slik at kommunene også sikrer rekrutteringen av fagkompetanse i fremtiden.

Det er i denne situasjonen vi må se på og huske betydningen av samarbeid, og hvordan ulike deler av samfunnslivet, med både politikere, næringsliv, offentlige tjenester og samfunnslivet forøvrig har en viktig funksjon i å sikre alle en trygg, felles framtid. 

Det påhviler oss alle et stort samfunnsansvar i å sikre læreplasser for lærlinger, for at elever får mulighet til å fullføre den utdanningen de har valgt. Det sikrer viktig kompetanse for fremtidig arbeidskraftbehov i regionen og det bidrar til et seriøst arbeidsliv. Husk at morgendagens fagarbeidere utdannes i dag.