Jobb gir inntekt og inntekt gir trygghet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- emblem
Leserinnlegg- emblem

Jobb gir inntekt og inntekt gir trygghet

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene juni 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Tusenvis av nordmenn venter fortsatt på penger fra NAV. Allerede nå har mange permitterte i Innlandet mistet jobben og flere kan det bli i løpet av sommeren. Høy arbeidsledighet vil trolig prege arbeidslivet i flere år fremover. LO Innlandet mener det trengs treffsikre tiltak for de som har mistet store deler av inntektsgrunnlaget.

Lønnskompensasjonsordningen som skulle sikre full lønn i oppstarten for de permitterte, og som skulle skje raskt, lar vente på seg og folk henvises til sosialhjelp i påvente av svar. Dagpenger gir ikke feriepenger, så mange vil ha mindre å leve av også neste sommer. I det hele tatt har regjeringen over tid svekket mange av ordningene som skal gi oss sikkerhet og trygghet gjennom folketrygden. Dette gir mye uvisshet for folk flest. 

LO følger regjeringens forslag til tiltakspakker med argusøyne, og her mener vi at sikring av folks jobber er den viktigste oppgaven i kjølvannet av koronaepidemien. I tillegg vil utvidelse av permitteringstiden til 52 uker, ordninger med lønnstilskudd for bedrifter som tar ansatte tilbake i jobb for å hindre masseoppsigelser, og tilskudd til kompetansehevende tiltak, vil være mye mer effektfullt enn kutt i formuesskatten. LO har kommet med forslag til mange krisetiltak og noen følges opp, men vi er langt fra i mål. 

LO mener derfor at 

  • Lengden på permitteringer må utvides utover dagens regelverk til 52 uker, så vi unngår permanent arbeidsledighet og nedleggelse av arbeidsplasser 
  • Kutt i formuesskatten på «arbeidende kapital» og skattelette for de som har mest, er et tiltak for ganske få, som har store inntekter, dette er usosialt 
  • Det er uakseptabelt at permitterte henvises til sosialhjelp på grunn av lang saksbehandling, og ledige bør sikres feriepenger neste år