Innlandet trenger et a-krimsenter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- emblem
Leserinnlegg- emblem

Innlandet trenger et a-krimsenter

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene juni 2020. Signert /Rigmor Aasrud, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet/nestleder og arbeids- og sosialkomiteen og Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er en stor og alvorlig trussel mot det seriøse og organiserte arbeidslivet, og er et voksende samfunnsproblem. Dette er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter. Det er aktivitet som gjerne utføres organisert og som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. Det er etablert sju a-krimsenter i landet, og Regjeringen har stoppet videre utbygging av slike sentre. Etter vår oppfatning er det behov for a-krimsentere i alle landets fylker og Innlandet skal være første region hvor vi etablerer et nytt senter.  

Etablering av et a-krimsenter i Innlandet vil gi en forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet som svart arbeid, sosial dumping og menneskehandel, skattesvindel, momsunndragelse og sikre at arbeidstakere har forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg anslås det at regionen tilføres rundt 20 stillinger for å drifte et slik senter.  

Gjennom trepartssamarbeidet og den norske modellen har ansatte hatt trygge og gode arbeidsplasser i Norge. Dette bidrar til lønnsomhet for virksomhetene og sikrer skatteinntekter, som danner grunnlaget for velferdsstaten vår. Slik vil vi også ha det i framtiden, men økonomisk kriminalitet er en stor trussel mot finansieringen av velferdsstaten. Useriøse aktører er naturlig nok dårlig nytt for ansatte og hele den norske modellen, men det er også dårlig nytt med tanke på behovet for bærekraftige arbeidsplasser og produksjonsmiljøer. Når det eneste målet er maksimal fortjeneste, viker etiske og moralske standarder, og det har vi som samfunn ikke råd til.  

A-krimsentrene har kompetanse for å bekjempe ulovlig virksomhet. Det trengs målrettede og effektive tiltak, en felles arbeidsmodell for de ulike a-krimsentrene og økte midler for å sikre en god samordning av ressursene på tvers av alle landets fylker. Et a-krimsenter vil også kunne luke ut useriøse aktører, som vi ikke er tjent med får operere i markedet. Vi trenger derfor å etablere et at a-krimsenter i Innlandet som går etter bakmennene som styrer og tjener på denne formen for alvorlig kriminalitet, og mener tiden er overmoden for å få dette på plass.