Alvdal Høyre på kollisjonskurs med regjeringen?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Leserinnlegg- emblem
Leserinnlegg- emblem

Alvdal Høyre på kollisjonskurs med regjeringen?

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene i nord- fylket mai 2020. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Alvdal Høyre vil ha lønnskutt for alle ansatte i kommunen, i solidaritet med de mange permitterte i privat sektor og fordi kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon.  

Forslaget står i skarp kontrast til det nylig fremlagte nasjonalbudsjettet, hvor regjeringspartiene (Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti) beregner en realvekst på 5 mrd. i frie inntekter for kommunene det inneværende år, målt mot oppdaterte anslag fra 2019.  

Er Alvdal Høyre uenige med Regjeringen i at kommunene har tilstrekkelige inntekter og overføringer? I så fall bes folk merke seg dette, og velge en ny politisk ledelse ved det kommende Stortingsvalget i 2021. 

LO Innlandet mener forslaget viser Høyres sanne politiske holdning, og kommer klart til utrykk gjennom merkelig retorikk i denne saken. 

For det første er det ikke slik at kommuneansatte ikke deltar i dugnaden fordi de ikke er permittert. Kommuneansatte yter tjenester, og står i mange tilfeller i første rekke i møtet med pleietrengende gamle og unge, som er avhengige av hjelp fra andre for å få mat, stell og omsorg.  

For det andre, har vi valgt å organisere velferdsstaten slik at alle bidrar etter evne gjennom skatteseddelen, og får etter behov. Det er derfor en fallitterklæring for velferdsstaten om ansatte i kommunene skal gå ned i lønn fordi private bedrifter sliter i en krisesituasjon. Ikke bare påvirker et lønnskutt kommunens skatteinngang og de ansattes pensjoner. En reduksjon vil også medføre at folk bruker mindre penger hos privat næringsliv som er hardt rammet, når de trenger at vi handler mer. 

For det tredje viser Langleite i Alvdal Høyre en svært lettvint holdning til folks økonomi, når hun påstår at en lønnsreduksjon på 2000 til 4000 kroner ikke er avskrekkende for noen kommunalt ansatte i Alvdal.  

LO Innlandet er glad for at forslaget ikke fikk flertall i formannskapet, men forslaget viser at kampen for velferdsstaten utkjempes hver dag.