Vi trenger ingen velferdsmiks

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for uttalelse fra LO Innlandets regionkontor
Emblem for uttalelse fra LO Innlandets regionkontor

Vi trenger ingen velferdsmiks

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene juni 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

I innlegg i RB 15.06, OA 15.06 og i GD 17.06 hevder regiondirektør i NHO Innlandet at fremtidens velferdssamfunn er avhengig av en velferdsmiks. Altså at vi trenger private tilbydere av helse- og velferdstjenester betalt av det offentlige. Kristiansen ber oss se på «fakta», som er at vi må satse videre på det man vet fungerer, som er en velferdsmiks. 

Vel, fakta, er at kommersielle velferdsbedrifter er et ganske nytt og voksende innslag i den norske velferdsstaten.  

Fakta er at i velferdstjenestenes barndom, var det ideelle organisasjoner uten fortjenestemotiv, som sikret tjenester som det offentlige ikke betalte for. Så vi har ikke en sterk, norsk tradisjon med utstrakt samarbeid mellom offentlig, privat og ideell sektor for velferdstjenestene. Dette samarbeidet har vært mellom det offentlige og de ideelle aktørene. 

Fakta er at NHO Service og Handel driver en kampanje for privatisering av velferdstjenester, kalt Velferdsmiks. Bedriftene innenfor NHO Service og Handel trenger at velferdsstaten overlater helse og velferdstjenester til deres medlemsbedrifter, så de kan tjene penger. 

Fakta er at det er den offentlige styringen av velferdsstaten som har gitt oss verdens beste velferdsstat. Det er også fakta at venstresiden i norsk politikk i hovedsak snakker om velferdsstat, mens høyresiden snakker om velferdssamfunn.  

LO Innlandet ser utfordringen med en sterk økning av den eldre befolkningen. Like fullt er fakta at kommunene og staten har en viss sum penger det kan drives velferdstjenester for. Politikk er å velge de beste løsningene, og LO Innlandet mener den beste løsningen er å utvikle den offentlige og de ideelle helse- og velferdstjenestene, og ikke overlate disse til kommersielle virksomheter som driver for overskudd til eierne. 

Fakta er at valgfriheten som NHO snakker om, ikke nødvendigvis vil komme hele befolkningen og kanskje særlig ikke distriktene til gode. Når befolkningsgrunnlaget er mindre, er inntjeningen mindre og dermed er distriktene mindre interessante for de kommersielle virksomhetene.  

LO Innlandet mener derfor at utviklingen med mer velferdsmiks innenfor helse- og velferdstjenestene bør bekymre alle som er for folkestyre, sterke lokalsamfunn, norsk eierskap, tjenester nærme folk, små forskjeller og et likeverdig tilbud i hele landet.