Våre medlemmer er klimaløsere

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for uttalelse fra LOs regionkontor i Innlandet
Emblem for uttalelse fra LOs regionkontor i Innlandet

Våre medlemmer er klimaløsere

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene august 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Norge skal kutte 55 prosent i klimautslippene innen 2030. Klimaomstillingen angår oss alle, men særlig angår den arbeidslivet. Heldigvis har vi et arbeidsliv i Norge som er opptatt av å kutte utslipp. Arbeidsplassene i Innlandet og LOs medlemmer er en viktig del av klimaløsningen, og en aktiv næringspolitikk er avgjørende for å lykkes i dette arbeidet. 

LOs medlemmer er opptatt av å kutte utslipp i alle sektorer og næringer. Vi står samlet i ønsket om å kutte i samfunnets utslipp. Og det skjer mye positivt. Innlandet har et arbeidsliv med klimaløsere hvor stadig flere ansatte kjører elektriske kjøretøy. Byggebransjen finner bærekraftige løsninger for hvordan man bygger, vedlikeholder og drifter bygg. Det er grønn omstilling i industrien. Det grønne skiftet skjer på skuldrene av eksisterende virksomhet som trygger både arbeidsplasser og vår felles velferd. Både offentlige etater og private bedrifter finner kreative løsninger, utvikler helt nye lavutslippsløsninger, kutter egne utslipp. For arbeidslivet er det viktig at klimaomstillingen er rettferdig, sikrer jobber og gir verdiskapning.  

Det offentlige er en viktig pådriver i omstillingsarbeidet, som innkjøper, planmyndighet og samfunnsutvikler. Men vi må strekke oss etter mer. Skal Norge henge med i klimaomstillingen, må vi ta grep om industri- og energipolitikken. Det er viktig for klimaet, men også for næringslivets konkurransekraft. De siste årene har vi sett et stadig større eksportgap, en svakere handelsbalanse fra fastlandet. Skal vi tette det gapet må vi videreutvikle våre konkurransefortrinn og de sterke klyngene innen industri- og energi. Det er tid for et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge. Slik sikrer vi eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden.   

Sammen med NHO har LO utviklet en energi- og industripolitisk plattform som er en meny over gode tiltak for klimaomstilling og næringsutvikling.  Plattformen har konkrete ambisjoner og sier hva som trengs for å utløse potensialet hos bedriftene. Felles for mange av de nye grønne verdikjedene er at de ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme i dag, men at de med stor sannsynlighet vil bli det på sikt. Da er det en fordel å være tidlig ute.   

Det betyr at man trenger politikere som stiller opp med gode støtteordninger som bidrar til teknologiutvikling, testing og kommersialisering av løsninger som trengs for å realisere klimamål og industrisatsinger. Kort sagt: aktiv næringspolitikk, ikke næringsnøytralitet.  

Vi kan med hånden på hjertet si, at våre medlemmer er utrolig viktige medspillere i klimakampen. For når man jobber med å fjerne de største CO2-utslippene nasjonalt, produsere utslippsfritt drivstoff til skipsfarten, karbonfri gjødsel til landbruket og bidra til å fjerne CO2-utslipp i alle næringer, ja, da er man en klimaløser.