Tannbehandling der folk bor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for uttalelser fra LO Innlandets regionkontor 2021
Emblem for uttalelser fra LO Innlandets regionkontor 2021

Tannbehandling der folk bor

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene januar 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Ny struktur for de fylkeskommunale tannklinikkene skal opp i fylkestinget i februar. Forslaget er å redusere antall klinikker, fra dagens 41 til 27. 

LO Innlandet mener at den offentlige tannhelsetjenesten skal være tilgjengelig i distriktene og ikke medføre unødig skolefravær for elever. I tillegg skal heller ikke befolkningen påføres økte kostnader fordi de må ta fri fra jobb for å følge sine nærmeste, eller at pasienter påføres unødig lang tidsbruk grunnet manglende offentlig kommunikasjon. 

Om befolkningsgrunnlag og økonomi legges til grunn for plassering av alle offentlige tjenester, får vi en uønsket sentralisering. Færre klinikker vil gi en sentraliserende effekt. Mer sentralisering gir færre arbeidsplasser i distriktene, og gjør det mindre attraktivt å etablere seg der, som gjør det enklere å argumentere for enda mer sentralisering. Vi får en spiral som er vanskelig å snu. 

LO Innlandet er ikke alene om å være kritiske til reduksjon av tannklinikker, fylkestingspolitiker for SV, Bjørnar Tollan Jordet, skriver i et debattinnlegg som er gjengitt i flere aviser i Innlandet: «Å gi et tannhelsetilbud med New Public Management og sentralisering som grunnplanke er en dårlig idé, og noe SV ikke vil være med på. Vi vil satse på en klinikkstruktur som er nær der folk bor. For å sørge for god rekruttering og at de dyktige fagfolka blir på klinikk må vi satse på videreutdanning, gi rom for å utvikle seg faglig og styrking av samarbeidskultur i tjenesten.» Det er LO Innlandet enig i.  

Også ordfører for Senterpartiet i Skjåk, Edel Kveen er kritisk. Avisa GD refererer at Kveen mener at et alternativ til nedleggelse og sentralisering, kan være å inngå avtale med privatpraktiserende tannleger for å dekke behov i distriktene. Dette er LO Innlandet skeptisk til. De offentlige tjenestene Innlandet Fylkeskommune tilbyr gir størst stabilitet og forutsigbare rammevilkår om de drives i egen regi og for egen regning.  

Løsningene på de utfordringer man opplever i tannhelsetjenesten, og for så vidt i andre tjenester, er ikke større enn at de kan løses uten å kutte eller privatisere tilbud. Det er fullt mulig å vurdere hva som skal til for å løse tjenestenes utfordringer uten å legge ned eller sentralisere.  

LO Innlandet mener nedleggelse og sentralisering ikke er svaret på ethvert spørsmål.