Selvgode kommentarfelt?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for uttalelse fra LOs regionkontor i Innlandet
Emblem for uttalelse fra LOs regionkontor i Innlandet

Selvgode kommentarfelt?

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene august 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

LO Innlandet leser kommentarfeltet til GD.no på Facebook, i saken fra 16.08 om Peer Gynt Spiseri & Hotel på Vinstra som sliter med å finne folk til å fylle bemanningsbehovet. 

I skrivende stund har denne saken godt over 100 kommentarer i kommentarfeltet til GD.no på Facebook. Mange av kommentatorene synes å mene at alle som takker nei burde bli fratatt dagpengene, at ledige ikke orker å stå opp om morran, at ledige ikke gidder jobbe, at ledige bare har godt av å bli stilt krav til, at dagpengesatsene er for høye og at de som takker nei til jobb burde bli angitt til NAV og bli straffet. 

LO Innlandet er stolt forkjemper for velferdsstaten og opptatt av at de som kan jobbe, tar imot tilbud om jobb. Men vi må ikke glemme at det finnes arbeidsledige som har helt legitime grunner til å takke nei til enkelte typer jobber. Arbeidslinja er bra for samfunnet, men det fordrer at vi har ansatte i NAV som har rom for å bruke et faglig skjønn. Å bruke et faglig skjønn innebærer bl.a. mulighet til å gjøre individuelle vurderinger for hva som er hensiktsmessige krav overfor den enkelte stønadsmottaker. Det er ikke slik som enkelte ser ut til å mene, at pisk alltid er det verktøyet som best hjelper folk ut av en vanskelig situasjon. De fleste er avhengig av en viss inntekt. Det er penger vi lever av og forsørger familien vår med. Folketrygden er vårt felles sikkerhetsnett som skal sørge for en viss inntekt, så vi skal slippe å være avhengig av almisser fra andre, når vi blir syke, gamle eller mister jobben. 

Dagpengene utgjør 62,4% av lønnen du hadde før du ble arbeidsledig. Det betyr at om du hadde en årslønn på 400 000 kroner, som er rundt 33 000 kroner pr måned før skatt, vil dagpengene utgjøre 249 600 kroner pr. år. eller ca. 20 800 pr. mnd. før skatt. 

Om du mottar dagpenger og får tilbud om jobb 3 dager pr uke, mister du alt av dagpenger. Med en lønn på kr. 175,- pr. time, vil du få utbetalt rundt 17 000 kroner pr. måned før skatt, og altså ingen dagpenger. Årslønnen vil da bli ca. 204 000 kroner. 

I 2021 er fattigdomsgrensen i Norge beregnet til 247 000 kroner. Fattigdomsgrensen som er det minste inntektsnivået som anses nødvendig for å ha en minimums levestandard. LO Innlandet ønsker ikke at noen skal leve under fattigdomsgrensen, enten de mottar lønnsinntekt eller de er tilkjent en trygdeytelse. Det er ikke velferdsstaten verdig. 

Kanskje alle ville ha godt av å reflektere litt over hvor lite, eller mye, penger vi trenger for å klare oss om vi mister jobben? Hva forventer vi selv av hjelp og støtte fra velferdsstaten når man opplever manglende inntekt, sykdom eller nød? «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» skrev Arnulf Øverland i 1936. Utsagnet har gyldighet også i 2021.