Pendlerfradrag

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem, uttalelse fra LO Innlandets regionkontor

Økt pendlerfradrag, men ikke for alle

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene september 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Økte fradrag til pendlere, heter det i en lekkasje fra regjeringens (Høyre, Venstre og KrF) forslag til statsbudsjett som kommer i høst. Det som ikke lekkes like tydelig, er at økt fradrag ikke vil gjelde alle.

I dag får du fradrag på skatten om du har lang reisevei til jobb. Satsen reduseres fra kr. 1,56 pr. km til 0,76 for reiser over 50 000 km i året. I det nye forslaget skal satsen være den samme uavhengig av reiselengde, og det er bra.  

I tillegg foreslås lavere bunnbeløp (og dermed større skattefradrag) for reisekostnader. Med dagens regler må du ha en reiseavstand på minst 67 km pr. dag for å få redusert skatt (bunnfradraget er kr. 23 900,-) I forslaget skal du kunne få fradrag om du reiser mer enn 37 km. pr. dag (altså at bunnfradraget reduseres til kr.14 000,-) MEN, det skal ikke gjelde for alle. Det merkelige i forslaget er at det er 56 kommuner dette ikke skal gjelde for. Bare de som bor i de ca. 300 minst sentrale kommunene skal få lavere sats på bunnfradraget. De som bor i de 56 mest sentrale kommunene, som for eksempel Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Stange, vil ha samme regler for bunnfradrag som i dag. Begrunnelsen er at belastningen av økt CO₂-avgift skal dempes ved å øke reisefradraget for skattytere med lengst reisevei i distriktene. Selv om endringen gjelder enten du reiser kollektivt eller ikke. Og nå er det jo slik at kollektivtilbud er ikke alltid et alternativ samme hvor du bor, og da er det like kostbart å reise enten du bor sentralt eller litt mer usentralt. LO Innlandet mener dette forslaget både er urettferdig og fører til økt ulikhet. 

Ut over at det er god timing fra regjeringspartiene å lekke disse opplysningene nå, rett før valget, er det litt spesielt når man vet at de samme partiene (inklusive FrP) har påført arbeidsfolk skatt på reisegodtgjørelse og kutt i pendlerfradrag og fradrag for kost og losji i tidligere budsjetter mens de har sittet i regjering. I 2013 fikk rundt 430 000 pendlere skattefradrag for å reise til jobb. Det nye forslaget med redusert bunnfradrag vil gjelde rundt 80 000 arbeidstakere. Så forslaget er som å ta med den ene hånda og gi noe tilbake med den andre, eller bare rett og slett en liten reversering av tidligere skatteøkninger.

LO Innlandet er ikke overrasket, og vi kan heller ikke si at vi er skuffet, for dette er rett og slett politikk som forventet. En politikk som ikke gagner arbeidsfolk flest. LO Innlandet vil ha lavere bunnfradrag på pendling for alle, uavhengig av hvor du bor, slik at folk med lave og vanlige inntekter får redusert skatt for reiser til og fra jobb.