Mangler a-krimsenter for Innlandet- har vi råd til å la være?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem- uttalelse fra LO Innlandetsregionkontor

Mangler a-krimsenter for Innlandet- har vi råd til å la være?

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene september 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet og Jon Kristiansen, Regiondirektør NHO Innlandet/

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er en alvorlig trussel mot det seriøse og organiserte arbeidslivet, og er et stort samfunnsproblem.  

I dag er det a- krim sentre i sju av landets elleve fylker. I tillegg har Regjeringen foreslått å bevilge penger til et a-krimsenter i Finnmark i forslag til Statsbudsjettet for 2022. A-krimsenteret for Oslo, som også var ment å dekke Innlandet har ikke kapasitet til å følge opp denne intensjonen. En dyktig a-krimgruppe med medlemmer fra ulike etater i Innlandet bidrar til å løfte dette viktige arbeidet, men det blir uansett mindre kraftig enn gjennom et a-krimsenter med alle ressursene som ligger der. 

Det er krevende å anslå omfanget av arbeidslivskriminalitet, men tall fra 2015 anslår at det er verdiskaping i størrelsesorden 28 til 108 milliarder kroner som skjules for omverdenen gjennom kriminell aktivitet. Disse tallene underbygger vår oppfatning av behovet for a-krimsentere som dekker alle landets fylker.

Et A-krimsenter som også dekker Innlandet vil tilføre fylket en forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet med useriøse aktører, sosial dumping, menneskehandel, skattesvindel og momsunndragelse gi en betydelig samfunnsmessig gevinst.

Finansiering av velferdsstaten skjer i hovedsak gjennom skatter og avgifter. Useriøse aktører er naturlig nok dårlig nytt både for bedriftsledere, ansatte og hele den norske modellen, og er alvorlig med tanke på behovet for bærekraftige arbeidsplasser og produksjonsmiljøer. Når det eneste målet er maksimal fortjeneste, viker etiske og moralske standarder. Det har vi ikke råd til, spesielt ikke når vi vet at arbeidslivskriminaliteten utvikler seg i retning av å bli mer systematisk og organisert.  

Useriøse virksomheter kamufleres i økende grad bak en lovlydig fasade, som gjør det krevende å avdekke arbeidslivskriminalitet. Da er det avgjørende at arbeidstilsyn, NAV, politiet og skatteetaten klarer å forebygge og bekjempe ulovlig virksomhet gjennom a- krimsentre. 

Trepartssamarbeidet og den norske modellen sikrer ansatte trygge arbeidsplasser og bidrar til lønnsomhet for virksomhetene. Økonomisk kriminalitet er konkurransevridende og undergraver vår samfunnsstruktur, derfor trenger vi et a-krimsenter som også ivaretar Innlandet. Det koster for mye å la være.