Kompensasjonsordningen og treffsikre tiltak

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for uttalelser fra Regionkontoret Innlandet 2021
Emblem for uttalelser fra Regionkontoret Innlandet 2021

Kompensasjonsordningen og treffsikre tiltak

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene januar 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Regjeringen har utvidet kompensasjonsordningen for næringslivet med kun to måneder, og ønsker at folk skal finne nye jobber framfor å øke perioden for permitterte. Mange virksomheter omfattes ikke av kompensasjonsordningene, og for dem er fremtidsutsiktene mørke etter snart ett år med krisetiltak. Fire av 10 arbeidstakere frykter oppsigelser.

Økonomisk kompensasjon til levedyktige virksomheter som rammes av politisk beslutta tiltak, er med på å sikre arbeidsplasser. Arbeidsplasser betyr trygghet for inntekt, trygghet for hus og hjem, trygghet for familier, trygghet for bedrifter og trygghet for skatteinntekter. 

Tiltak for å begrense smitte er politisk besluttet, og det påhviler derfor politikerne et tungt ansvar for at økonomiske virkemidler forlenges for lengre perioder om gangen og at de er treffsikre for virksomheter som rammes. Det er avgjørende både for virksomheter og ansatte å ha forutsigbare kompensasjonsordninger og permisjonsregler. Tiltak som nedstenging gir tøffe økonomiske konsekvenser. 

Koronapandemien har satt fart på en viktig omstilling for det norske næringslivet, både digitalt og når det gjelder å planlegge for fremtidens jobbskaping. På lang sikt kan vi derfor spore en optimisme. Fremtidens optimisme hjelper dessverre ikke for dagens permitterte og virksomheter som faller utenfor kompensasjonsordningene.  

LO Innlandet mener vi trenger større fokus på en næringspolitikk som avlaster risiko for virksomheter som satser på arbeidsfolk og ny, grønn utvikling i eksisterende industri. Vi trenger selvsagt et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, Staten, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene.  

Den norske modellen er bra for virksomheter og bra for ansatte.