Klare visjoner for arbeidsliv og fellesskap, ja takk!

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for LO Innlandets regionkontors uttalelser 2021
Emblem for LO Innlandets regionkontors uttalelser 2021

Klare visjoner for arbeidsliv og fellesskap, ja takk!

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene februar 2021. Signert /Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/

Høstens Stortingsvalg nærmer seg, og i de siste målingene ligger det an til et flertall for rødgrønn side i politikken. LO Innlandet synes dette er gledelig lesing. Et politisk skifte vil være godt nytt for alle arbeidstakere. Det betyr en politisk kurs som er mer opptatt av fellesskapsløsninger, løsninger som kommer alle i samfunnet til gode, og mindre politikk som først og fremst tilgodeser kapitaleierne. 

Støre og AP vil utarbeide «Norgesmodellen» i samarbeid med partene i arbeidslivet, bl.a. LO og NHO. Ønsket er å avvikle den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, stramme inn på innleie, styrke retten til faste stillinger og sikre ansatte pensjon fra første krone. Samtidig ser man behov for nye seriøsitetskrav og nasjonale standarder ved offentlige innkjøp og anbud. Norgesmodellen innebærer også et nasjonalt krav om maksimalt antall ledd underleverandører. 

Styrking av det seriøse arbeidslivet betyr å hindre sosial dumping. Vi må kneble useriøse aktører som driver kriminell virksomhet. Dette er avgjørende for å styrke rekrutteringen til ulike bransjer, men også for å bevare og styrke tilliten i det norske samfunnet. Her er økt organisering, særlig i bransjer med lav andel organiserte et viktig poeng som står i sterk kontrast til dagens regjering som i en regjeringsplattform slo et slag for retten til å være uorganisert. 

Historien viser oss at organisering bidrar til å utvikle en politikk og en velferdsstat som fungerer som et sikkerhetsnett for alle, uavhengig av sosial og kulturell status.

  I praksis betyr innføring av en Norgesmodell økte krav om bruk av hele, faste stillinger. Dette gir ansatte en inntekt å leve av og gir mulighet for lån til kjøp av egen bolig, noe som bare er en fjern drøm om du kun får korte, midlertidige oppdrag. 

Statistikk for Innlandet viser at vi har for mange unge og mennesker med innvandrerbakgrunn som ønsker, men ikke får ta del i fellesskapet gjennom arbeidslivet. Slik kan vi ikke ha det. Vi må finne årsakene til at det er slik, sikre at vi får flere lærlingplasser, tilrettelegge og gi oppfølging og opplæring. 

Eksempler på ulikheter mellom de politiske fløyene er mange, som kravet om full lønn under sykdom som LO mener er avgjørende for vår felles beredskap og velferd. En annen viktig sak ved valget som kommer, er kravet om pensjon fra første krone og når det bør innføres. Alle trenger en pensjon som er til å leve av. Dette er særlig viktig for de som tjener minst.  

Pensjon fra første krone sikrer fremtidig pensjon for alle og er et rettferdig krav som virker utjevnende. Hvis vi svekker statens ansvar for vårt felles sikkerhetsnett, svekker vi fellesskapets kraft og skyver ansvaret over på enkeltindividet. LO Innlandet ønsker ikke at hver og en av oss skal være sin egen lykkes smed, for vi ser hver dag at vi oppnår mest når vi er mange.