Gi grensependlerne trygghet for inntekt- del 2

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem for uttalelser fra Regionkontoret Innlandet 2021
Emblem for uttalelser fra Regionkontoret Innlandet 2021

Gi grensependlerne trygghet for inntekt- del 2

Leserinnlegg sendt fra LOs regionkontor Innlandet til avisene februar 2021. Signert /Christine Marttila, ordförande LO Västsverige/Per Lilja, ordförande LO Örebro-Värmland/Iver Erling Støen, regionleder for LO Innlandet/Ulf Lervik, regionleder LO Viken Oslo/

29. januar stengte regjeringen grensen til Norge for å forhindre smitteimport av muterte virusvarianter. De stengte grensene hindrer arbeidere som bor i Sverige fra å komme seg på jobb i Norge. Fra slutten av januar har flere tusen opplevd en uverdig situasjon uten inntekt. Økonomisk kompensasjon må på plass til grensene kan åpnes igjen. 

Dette er ikke en diskusjon rundt regler for innreise, stengte eller ikke stengte grenser. Dette gjelder smittevern, og vår uro handler om tryggheten til de som nå står uten inntekt frem til grensene trygt kan gjenåpnes. Vi mener at grensependlerne som ikke har noen annen inntekt må få en økonomisk kompensasjonsordning. 

Grensependlerne har ikke automatisk rett til hverken dagpenger eller sykepenger på grunn av stengte grenser, eller annen økonomisk kompensasjon. Det innebærer at vanlige folk, med løpende utgifter og huslån er satt i en uholdbar situasjon, hvor alle inntekter forsvant over natten. Enkelte har fått beskjed om at de kan ta ferie, andre opplevde bare at inntekten ble borte fra den dagen grensen stengte. Grensen har nå vært stengt siden 29. januar, og det finnes fremdeles ingen løsning for de som har mistet inntekten. 

Den norske regjeringen sier de jobber med saken, samtidig som de peker på arbeidslivets parter. Stengte grenser ligger utenfor den enkelte ansatte og virksomhetenes kontroll. Vi mener derfor regjeringen unndrar seg sitt ansvar når de forsøker å legge ansvaret over på partene i arbeidslivet. Sammen må vi nå stå opp for de som uforskyldt står uten inntekt og uten et gjeldende sikkerhetsnett.  

Vi har nå levd med coronaviruset i samfunnet i nesten ett år. Vi er kritiske til at den norske regjeringen ikke har forberedt det som nå skjer på grensen. Dessverre har det ikke vært et usannsynlig utfall å stenge grensene. Så lenge dette har vært et mulig scenario, anser vi at den norske regjeringen burde ha kartlagt konsekvensene av å stenge grensen og gjort nødvendige tilpasninger i regelverk for å forhindre at mange arbeidstagere nå står uten inntekt. 

Arbeiderpartiet, SV og Sp fremmet forslag for Stortinget om økonomisk kompensasjon for grensependlere som ikke får komme inn i landet for å utføre jobbene sine. Forslaget ble nedstemt av høyresiden. 

Vi står midt i en uforutsigbar situasjon, og smittervernreglene endres raskt på begge sider av grensen. Vi forstår at det er krevende å regjere i krisetider. Det burde likevel være selvsagt at myndighetene stiller opp når de har fratatt vanlige arbeidstakere deres livsopphold.