Årets jordbær

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Jordbær med blader og blimster
Jordbær

Årets jordbær

Jordbærbøndene har stort behov for sesongarbeidere som kan plukke bær. I næringen er det mange som er avventende til å ansette norsk arbeidskraft, med varierende argumentasjon.

Samtidig har Norge stor ledighet grunnet pandemien, der flere tusen ledige har meldt inn at de kan tenke seg å jobbe innen landbruket. I tillegg kommer alle ungdommene som ønsker seg jobb i sommer. Mange er motiverte for arbeid i åkeren, selv om det er fysisk krevende, ikke bare når det gjelder jordbærplukking, men også når det gjelder andre sesongbaserte stillinger innenfor landbruket, noe også Norges bygdeungdomslag er opptatt av. 

Mange jordbærbønder hevder at norsk ungdom er lite tilgjengelig, og heller ønsker å ansette de utenlandske arbeiderne som har kommet hvert år, med den begrunnelse at arbeidet både er teknisk og fysisk krevende. Nav har oppfordret flere bønder til å melde inn behov. De vil bidra med blant annet lønnstilskudd og finansiering av opplæring. 

LO Innlandet mener landbruket i større grad må bruke tilgjengelig norsk arbeidskraft som finnes. Når vi vet hvor krevende arbeidsmarkedet er for mange i disse tider, og at det er utfordrende å få utenlandske arbeidere over grensene, er motviljen mot å benytte arbeidsledige og skoleungdom som ønsker å jobbe lite forståelig.

LO Innlandets oppfordring går til jordbærbønder, og andre med behov for sesongarbeidere, at de bør være velvillig innstilt på å benytte seg av all den ledige arbeidskraften vi har. Det er nødvendig å ikke ensidig se på utenlandsk arbeidskraft som eneste løsning, og ikke snakke ned den norske arbeidsviljen. 

Bøndene er opptatt av å øke den norske selvforsyningsgraden. Det er LO Innlandet enig i. Det bør de også gjøre med tanke på norsk arbeidskraft. Gi arbeidsledige og ungdom som ønsker å jobbe innen landbruket den muligheten.