Stopp privatiseringen, velferdstjenester skal være i offentlig regi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse våren 2021
Emblem uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse våren 2021

Stopp privatiseringen, velferdstjenester skal være i offentlig regi

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 25. februar 2021.

LOs regionkonferanse i Innlandet reagerer kraftig på at høyreregjeringa legger opp til omfattende konkurranseutsetting av velferdstjenestene, samtidig som Norge står midt i ei koronakrise som har vist hvor viktig det er med offentlige helse- og omsorgstjenester.

Forutsetningen for den norske velferdsstaten er at alle skal ha lik tilgang på velferdstjenestene. De seinere årene har høyreregjeringa jobbet systematisk for å privatisere velferdstjenestene. Gjennom økt anbudsutsetting av offentlige oppgaver, og tilrettelegging for privatisering, har regjeringa gjort det enklere for private aktører å berike seg på norske skattekroner. Nå vil også regjeringa la private overta driften av helse- og omsorgstjenester i kommunene. Forslaget som har vært på høring, er en blåkopi av den svenske eldreomsorgen, som er dominert av private selskaper.

LOs regionkonferanse i Innlandet reagerer på at regjeringa vil gjennomføre denne privatiseringa samtidig som helsearbeidere over hele landet kjemper mot koronaviruset. Dessuten er det uforståelig at høyreregjeringa vil kopiere den svenske modellen for omsorgstjenester.  

Den svenske koronakommisjonen har slått fast at en hovedgrunn til at Sverige har mislykkes i kampen mot korona er at eldreomsorgen er så fragmentert, ved at både kommuner, regioner og et stort antall private velferdsselskaper har ansvar. 

Kommisjonen peker også på at det er dårlige lønns- og arbeidsvilkår, lave stillingsbrøker, og at mange er ansatt på timesbasis. Slik er vilkårene i den private velferdsbransjen i en rekke land.   
LOs regionkonferanse i Innlandet mener at velferdskronene skal komme pasienter og brukere til gode, ikke ende i lommene til spekulanter. I Norge har Velferdstjenesteutvalget konkludert med at det er vanskelig å vite hvor pengene til private velferdsselskaper ender. De peker likevel på at private selskaper har hatt urimelig høy fortjeneste på drift og salg av barnehager.

Tidligere har norske medier fått fram at barnehageselskaper har tatt dobbel husleie av seg selv. Det er vist at vikarselskaper underbetaler helsearbeidere, og at private barnevernsaktører har framstilt seg som ideelle, for så å ta ut store overskudd. Slike forhold svekker innbyggernes tillit til at skatteinntektene blir brukt til det felles beste. Velferdstjenester som deriblant barnevernsinstitusjoner, boenheter for funksjonshemmede og helseinstitusjoner skal finansieres og driftes av kommune, fylkeskommune eller staten.   

LOs regionkonferanse i Innlandet er sterkt imot høyreregjeringas privatiseringspolitikk.