Slutt med ostehøvelkutt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Slutt med ostehøvelkutt

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 29. oktober 2021.

LO må jobbe for at ABE-kuttene (Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) stoppes og at kvalitet i offentlige tjenester får prioritet framfor stadig flere kutt.  

Offentlig sektor er stadig i omstilling. Grunnlaget for omstillinger må begrunnes i endringer av tjenester eller innføring av ny teknologi, ikke generelle kutt.  

ABE-reformen ble innført av Solberg-regjeringen i 2015 og innebærer at statlige virksomheter fikk et budsjettkutt på minst 0,5 % årlig. Regjeringen har ikke maktet å prioritere hva offentlig sektor skal være god på, så budsjettkuttene er flate og det blir opp til hver enkelt virksomhet å finne løsninger. Kuttene skaper dårligere arbeidsvilkår for statens ansatte. Flere steder har kuttene ført til ansettelses- og stillingsstopp. Når virksomhetene må finne løsninger for å imøtekomme kravene om kutt, er det i praksis bemanningen det går ut over. I kriminalomsorgen har kuttene gått direkte på bunnlinja, NAV klarer ikke å ta unna saksbehandling og tollvesen, domstoler og politi klarer ikke å utføre oppgavene sine. Har staten i sum egentlig blitt mer effektiv og har vår beredskap på ulike felt blitt bedre? Er de milliardene av kroner som er kuttet faktisk flyttet til såkalte satsningsområder slik intensjonen var, eller har de blitt brukt til å finansiere skattekutt? Ut fra det vi kan se, er det i alle fall ikke gått til å bedre tjenestene.  

LOs regionkonferanse i Innlandet ber om at LO sentralt og LO Stat setter fokus på konsekvensene ved ABE-reformen og bidra til å endre fokus fra kutt til bedre tjenester. 

Vedtak: Uttalelsen sendes Stortingsbenken