Skjevfordeling av krisepakker

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem- uttalelse fra LO Innlandets regionkonferanse 2021
Emblem- uttalelse fra LO Innlandets regionkonferanse 2021

Skjevfordeling av krisepakker

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 25. februar

LOs regionkonferanse i Innlandet stiller seg kritisk til regjeringens kontantstøtteordning for næringslivet under pandemien. Fokuset har hovedsakelig vært på omsetningssvikt, og lite på omstilling. På denne måten har regjeringen opprettet et sosialt sikkerhetsnett for kapitaleierne, slik at både virksomheter som kunne klart seg under pandemien, og de som ikke ville klart seg utenom pandemien, har fått støtte.   

Blant flere av opposisjonspartiene ble det fremmet forslag om at mottakere av støtteordningene skulle oppfylle en rekke krav, deriblant forbud mot utbytte, begrensninger i lederlønninger og bonuser. Dette ble dessverre effektivt blokkert av hele høyresiden, inkludert opposisjonspartiet FrP. 

Regjeringen ved finansminister Sanner uttalte at det ville være uakseptabelt å bruke kontantstøtte til utbytte, men at de ikke ønsket noe forbud. I beste fall naivt. Mediene har i det siste avdekket at flere virksomheter har tatt ut store utbytter etter å ha mottatt koronastøtte, med dyreparken i Kristiansand som et av de grelleste eksemplene. Dette viser også at støtteordningene burde vært organisert på en annen måte, f.eks. i form av lån med lav rente, som eventuelt kunne ettergis ved behov, hvis visse vilkår ble oppfylt.  

Det er ingen overraskelse at regjeringen i sine støtteordninger har opptrådt som interessepart for kapitaleierne, uavhengig av betydningen av arbeidsplasser. Derfor trengs et nytt stortingsflertall til høsten.