Seriøsitetskrav ved driftd- og vedlikeholdkontrakter

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Seriøsitetskrav ved drifts- og vedlikeholdskontrakter

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 29. oktober 2021.

Etter at sams vegadministrasjon ble fjernet og Innlandet fylke tok over drift- og vedlikeholdsansvaret for fylkesveger har flere nye kontrakter inngått.  

Vi i Norsk Arbeidsmandsforbund avd.5 - Innlandet ser med bekymring på at flere av disse kontraktene går til bedrifter uten tariffavtaler. Dette er arbeid som stort sett blir satt bort til billigste anbyder, og da kan dårlige lønns- og arbeidsvilkår fort bli konkurransevridende.  

Nå ser vi at Trøndelag fylke på andre forsøk får inn krav om tariffavtale i sine anbud og her burde Innlandet også følge opp og også tørre å dra den til å gjelde ALLE offentlige anbud. 

Vedtak: LO Innlandet krever at Innlandet fylke i sine seriøsitetskrav må kreve landsomfattende tariffavtale i alle sine offentlige anbud. 

Vedtak: Uttalelsen sendes partiene, Arbeiderpartiet (AP), Sosialistisk Venstreparti (SV), Rødt og Senterpartiet (SP) i fylkestinget