Seieren følger våre faner

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Seieren følger våre faner

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 29. oktober 2021.

Etter åtte år er det endelig tid for en ganske annen politikk. De ulike Solbergregjeringene har sammenfalt dårlig med arbeidsfolks interesser. Skattepolitikken har i størst grad vært til gavn for de rikeste, og avgiftspolitikken til byrde for arbeidere. Det sosiale sikkerhetsnettet er svekket, og maskene er blitt for vide. Tryggheten i arbeidslivet og for de som skulle ønske de var en del av arbeidslivet, er svekket. Det sentraliseres stadig mer, og distrikts- og kommune-Norge svekkes. Som følge av dette er ulikheten i samfunnet økende, og fagbevegelsens innflytelse er svekket. Det er mye å rette opp, for at det skal bli en politikk av og for organiserte arbeidsfolk igjen.  
Vi krever flere i arbeid, blant de som evner. Vi forventer mer raushet og tillit, overfor de som vil, men ikke evner. Vi vil ha et sterkt og godt organisert arbeidsliv, noe som fordrer økt kamp mot sosial dumping.  

Vi skal ha offentlig eierskap til naturressurser. Levende distrikter, og en levende industri som vokser, også i Innlandet, i tråd med en helhetlig klimapolitikk som sikrer omstilling, velferd og arbeid. Vi ser fram til styrking av det statlige virkemiddelapparatet i industri- og næringspolitikken, investeringer i infrastruktur, bedre velferd og en mye mer effektiv fordelingspolitikk som jevner ut forskjellene i samfunnet. Skal vi få til det, må vi tilføre det forvaltningsleddet som er oss nærmest, kommunene, tilstrekkelig med midler. Folkevalgte i kommunestyrene må få rom til å utføre politiske disposisjoner i stedet for økonomiske kutt i tjenestetilbudet.  

Det må gjennomføres sosiale reformer; det er på tide at tannhelseproblemer ikke lenger følges av sosial stand. 

By oss ikke noe smått. Vi ser med stor optimisme fram til å endelig få gehør for våre krav, av det nye stortingsflertallet og den nye regjeringen som nå er stemt fram. Vis med tydelighet at det nå er de organiserte arbeidernes tur! 

Vedtak: Uttalelsen sendes Stortingsbenken