Satsen for rettshjelp må økes

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem uttalelse fra LOs regionkonferanse i Innlandet
Emblem uttalelse fra LOs regionkonferanse i Innlandet

Satsen for rettshjelp må økes

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 14.oktober 2020

Stadig færre kvalifiserer seg for fri rettshjelp. Rettshjelp skal ikke bare være en rettsikkerhetsgaranti, men også et helt sentralt velferdsgode. Målsettingen med fri rettshjelp er å sikre at den enkeltes inntekt og formue ikke skal avgjøre om rettsikkerheten ivaretas. LOs regionkonferanse i Innlandet mener derfor at inntektsgrensene må økes og flere rettsområder må omfattes av rettshjelpsloven.

Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i behovsprøvde sakstyper dersom søker som er enslig har skattbar brutto årsinntekt over kr. 246.000, eller til søkere som er gifte eller samboere hvis begges brutto samlet årsinntekter overstiger kr. 369.000,-. Disse satsene har stått stille siden 2009, slik at taket for fri rettshjelp har blitt lavere og lavere.

LOs regionkonferanse i Innlandet mener derfor at satsene minimum må økes til 60 prosent av medianinntekten for enslige (ca kr.305.000,-) og 80 prosent av medianinntekten for ektefeller/samboere (ca kr. 404.000,-) med årlig tilsvarende regulering.