Offentlig helsevesen, politisk forvaltning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
 Emblem uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse våren 2021
Emblem uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse våren 2021

Offentlig helsevesen, politisk forvaltning

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 25. februar 2021.

LOs regionkonferanse i Innlandet krever en avvikling av helseforetaksmodellen.  Modellen, som er sterkt preget av det nyliberalistiske trekk, har ført til at sykehusene i Norge drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Dette går på bekostning av hensynet til de ansatte og deres arbeidsforhold, og folks trygghet og helse. Symptomene på denne modellen kan enkelt oppsummeres i det kaos som nå har oppstått rundt framtidig sykehusstruktur i Innlandet. 

Forretningsregnskap hører ikke hjemme i sykehusene. Politikerne har overlatt det meste av styringen til helsebyråkratiet. Antall sykehussenger kuttes i effektivitetens navn. Fagmiljøer svekkes og bygges ned. Kortest mulig liggetid gir best lønnsomhet, slik at pasienter skyfles videre i systemene, oftest kommunene, for å belaste andre regnskaper. Vi er bekymret for at nettopp kommunene får mye av byrden for framtidens pasienter, uten at de tilføres tilstrekkelig med ressurser og økonomi for dette. Samhandlingsreformen brukes som brekkstang, og kommunene blir sittende med svarteper. 

Det er mange hensyn å ta i forbindelse med sykehusstrukturen i Innlandet, og minst like mange synspunkter. Men er det en ting som mange i hele Innlandet kan samles om, må det være at den bedriftsøkonomiske helseforetaksmodellen må bort. Helse skal ikke være butikk, men politisk styrt. Vi slutter oss derfor til kravet om både ny finansieringsmodell for sykehusene og at alternativer til foretaksmodellen må utredes og vedtas. 

Det holder simpelthen ikke med flere politikere inn i foretaksstyrene, så lenge de avkreves lojalitet til bedriftsøkonomiske prinsipper. Helsevesenet må tilbakeføres til folkevalgt kontroll og en forvaltningsmodell som ikke fører til ansvarspulverisering.  

Stykkprisfinansiering og anbud må fjernes, og erstattes med et offentlig helsevesen som setter pasienter og pårørendes behov i første rekke. Dette må være en del av grunnlaget for et regjeringsskifte til høsten.