Nytt anbud på busstransport i Lillehammer-regionen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Uttalelse, Regionrådet
Uttalelse, Regionrådet

Nytt anbud på busstransport i Lillehammer-regionen

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 6.mars 2020

Innlandet fylkeskommune skal i mai avgjøre hvilket selskap som skal få ny anbuds-kontrakt på busstransporten i Lillehammer-regionen. 

Til LO i Sør-Gudbrandsdal er det rapportert følgende vedrørende någjeldende anbud:

  • Belastende turnuser (høyt sykefravær)  
  • Stramme ruter og korte pauser, som ikke er tilpasset vanskelig kjøreforhold deler av året, noe som utløser forsinkelser - og hvor forsinkelser spiser av sårt tiltrengte pauser  
  • Bruk av deltid 
  • Mye bruk av delte dagsverk   

Dette har enkeltvis, og i sum, en negativ virkning på arbeidsmiljøet, spesielt de turnusordningene som defineres som belastende. 

Stramme ruter utgjør en stressfaktor. Deltid bryter med prinsippet om heltidskultur,  og at ansatte skal ha ei lønn som er til å leve av. Delte dagsverk utløser dårlig utnyttelse av fritiden, familieliv og sosiale aktiviteter.

Det viser at økonomiske hensyn er blitt vektet sterkere enn hensynet til arbeidstakernes arbeidsmiljø. Forhold som kan være i strid med arbeidsmiljølovens intensjoner og mål om en «helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon».

LOs regionkonferanse i Innlandet ber derfor politisk ledelse i Innlandet fylke om å stille strenge krav og vektlegge hensynet til arbeidstakernes arbeidsmiljø ved inngåelse av ny anbudskontrakt for Lillehammer-regionen. Sikkerheten til sjåføren må også ivaretas, både passiv og aktiv sikkerhet. 

Regionkonferansen ber politisk ledelse i Innlandet fylke om at disse faktorene også vektlegges ved utarbeidelse av nye anbud.