LOs regionråd i Innlandet støtter arbeidet for Moria-flyktningene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem- uttalelse fra Regionrådet Innlandet
Emblem- uttalelse fra Regionrådet Innlandet

LOs regionråd i Innlandet støtter arbeidet for Moria-flyktningene

Uttalelse vedtatt i Regionrådet for LO Innlandet  september 2020

Flyktningleiren Moria ligger i ruiner etter å ha stått i brann i flere døgn. 13.000 flyktninger, barn og voksne, har mistet tak over hodet og de få tingene de eier. Den humanitære situasjonen i leiren var prekær allerede før leiren brant ned. Dette er en varslet katastrofe, og nå må Europa ta ansvar. Greske styresmakter har akutt behov for praktisk og økonomisk hjelp for å håndtere en dramatisk situasjon der liv og helse står i fare. 

Norge og andre europeiske land må ta sin del av ansvaret, både ved å ta imot flyktninger, og ved å bistå greske styresmakter i arbeidet på Lesvos. Norske kommuner står klare til å ta imot flyktninger og gi barn og voksne et godt liv og en god oppvekst. 

I dagens situasjon er det frivillige og humanitære arbeidet som skjer på Lesvos avgjørende. 

Regionrådet mener det er avgjørende at Norge tar sitt ansvar, og henter inn mange flere enn 50, som regjeringen foreslår. Flere kommuner sier at de alene kan ta mot 50 personer. La det være opp til kommunene å avgjøre hvor mange de kan ta mot, og ikke trekk dette fra de 3000 kvoteflyktningene vi skal ta mot i år. Det er ikke nødvendig å sette de som trenger hjelp opp mot hverandre. 

Vi har husrom og vi har hjerterom, la oss ta det i bruk.