LOs regionkonferanse i Innlandet støtter kampen for de «ureturnerbare» flyktningene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Regionkonferansen LO Innlandet
Regionkonferansen LO Innlandet

LOs regionkonferanse i Innlandet støtter kampen for de «ureturnerbare» flyktningene

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 6.mars 2020

LOs regionkonferanse i Innlandet uttrykker solidaritet med kampen som menneskerettsforkjemperen Arne Viste og tidligere biskop Gunnar Stålsett fører for flyktninger og asylsøkere. Viste og Stålsett risikerte fengselsstraff for i de har hjulpet noen av de som har minst i samfunnet vårt, de «ureturnerbare» flyktningene og asylsøkerne. Dette er mennesker som av ulike grunner ikke får oppholdstillatelse i Norge, men som ikke kan sendes tilbake til hjemlandet.

Det er anslått at det er mellom to og tre tusen flyktninger i Norge som ikke kan returnere til hjemlandet, men det er trolig flere. Dette er menn, kvinner og noen barn som lever i skyggen av vårt privilegerte samfunn.

De har ikke lov til å arbeide for å livnære seg selv, og de står uten tilgang til helsetjenester, velferdstjenester og andre rettigheter som vi andre kan ta for gitt. Disse menneskene har høy risiko for å bli utsatt for tvangsarbeid og menneskehandel.

Norge må sørge for at disse menneskene får lov til å arbeide, slik land som Tyskland, Italia og Spania har gjort. Alle er tjente med at flyktningene får lov til å forsørge seg selv og bidra i samfunnet. Arbeid gir fellesskap og mening i hverdagen, og utløser dessuten andre rettigheter som vil bedre livssituasjonen deres. Samtidig vil retten til arbeid motvirke arbeidslivskriminalitet og utnytting av sårbare mennesker.

LOs regionkonferanse i Innlandet vil kjempe imot den uverdige symbolpolitikken til den norske regjeringen. 

Derfor vil LOs regionkonferanse i Innlandet styrke arbeidet for at flyktningene skal få rett til arbeid, skolegang og helsehjelp.