LOs regionkonferanse i Innlandet støtter vekterstreiken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Regionrådet i digitalt møte
Møte i Regionrådet digitalt 14. oktober

LOs regionkonferanse i Innlandet støtter vekterstreiken

LOs regionkonferanse i Innlandet støtter vekternes krav om anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Siden 16. september har vektere i Norsk Arbeidsmandsforbund vært ute i streik. NHO har gått inn i årets tariffoppgjør med bundne mandat og lite reell forhandlingsvilje. Alle krav om tillegg og tekstendringer i overenskomsten ble konsekvent avvist av arbeidsgiversiden.

Vekternes krav i streiken nøkterne og rimelige. Vektere har blitt hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med andre grupper. LO regionkonferanse i Innlandet kan ikke akseptere en utvikling der lønnsgapet øker og arbeidsfolk blir sittende fast i lavtlønnsfella.

En viktig årsak til at vektere er en lavlønnsgruppe er ufrivillig deltid. Vi støtter derfor Norsk Arbeidsmandsforbunds krav om å finne konkrete tiltak sammen med arbeidsgiverne mot ufrivillig deltid og sørge for at folk har faste og hele stillinger.

Lærlingene våre er framtida, og det er svært viktig at lærlinger får en trygg inngang til arbeidslivet. Vekternes krever derfor at arbeidstid-, skift- og turnusordninger for lærlinger skal drøftes med de tillitsvalgte i bedriftene, på samme måte som for øvrige ansatte. Vi støtter at lærlinger i vaktbransjen skal ha de samme rettighetene som arbeidsfolk flest har til å planlegge egen fritid og ha en forutsigbar arbeidshverdag.

Vektere jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Dette er helsemessig belastende, og innebærer mye fravær fra familie og venner. Vi står sammen bak vekternes krav om at dette skal kompenseres med økte tillegg for ubekvem arbeidstid, eller redusert arbeidstid.

LOs regionkonferanse i Innlandet støtter solidarisk våre medlemmer som er tatt ut streik!