Kollektivtilbud Kongsvingerregionen-Viken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem uttalelse regionkonferansen Innlandet
Emblem uttalelse regionkonferansen Innlandet

Kollektivtilbud med buss i Kongsvingerregionen må styrkes

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 14.oktober 2020

I planleggingen av nytt rutetilbud må det legges vekt på pendlertrafikken mot Romerike og Oslo Lufthavn, og Viken fylke generelt.

Pasient- og pårørende-reisende til/ fra Ahus og Ahus, avd. Kongsvinger, samt økende elevantall til Høgskolemiljøet på Kongsvinger påvirker også transportbehovet. Dette ved siden av endret reisemønster som følge av nye samarbeidsformer mellom Kongsvingerregionen og Viken fylke.

En utvidelse av bussrutetilbudet må selvsagt skje i samarbeid med Viken fylke. Organiseringen av slik økt må komme i tillegg til eksisterende rutenett. Saken overføres Innlandstrafikk for vurdering.

Saken overføres Innlandstrafikk for vurdering.