Kollektivtilbud Kongsvingerregionen-Viken

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem uttalelse regionkonferansen Innlandet
Emblem uttalelse regionkonferansen Innlandet

Kollektivtilbud Kongsvingerregionen-Viken

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 14.oktober 2020

Kollektivtilbudet med buss i Kongsvingerregionen må styrkes. 

I planleggingen av nytt rutetilbud må det derfor legges vekt på pendlertrafikken mot Romerike og Oslo Lufthavn, og Viken fylke generelt. 

Pasient- og pårørende-reisende til/ fra Ahus og Ahus, avd Kongsvinger, samt økende elevantall til Høgskolemiljøet på Kongsvinger påvirker også transportbehovet. Dette ved siden av endret reisemønster som følge av nye samarbeidsformer mellom Kongsvingerregionen og Viken fylke. 
En utvidelse av bussrutetilbudet må selvsagt skje i samarbeid med Viken fylke.

Organiseringen av slik økt produksjon kan med fordel legges til de aktørene som kompetanse på dette rutenettet før produksjonsendringen i 2016.  

Saken overføres Innlandstrafikk for vurdering.