Fra pandemi til strømkrise

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fra pandemi til strømkrise

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 29. oktober 2021.

Hele verden har stått og står fortsatt i en pandemi, som har fått store konsekvenser for enkeltmennesker, arbeidslivet og økonomien. Flere har blitt arbeidsledige, og mange er fortsatt permitterte. 

Nå meldes det om en mulig strømkrise, prisene har skutt i været og det er stor usikkerhet til utviklingen i kraftsituasjonen framover. 

En økning i strømprisene over lang tid vil få store konsekvenser for industri og næringsliv. Det vil få store konsekvenser for enkeltmennesker, spesielt de som står utenfor arbeidslivet eller de lavtlønnede. Folk som allerede sliter med å få endene til å møtes, som sliter med å betale regninger, som sliter med å kjøpe klær og sko til barna, eller som sliter med å kunne delta på fritidsaktiviteter og andre viktige sosiale arenaer. Disse menneskene vil nå få en enda mer krevende økonomi i tiden framover.  

Staten tar inn 14 milliarder i elavgifter i året. Los regionkonferanse i Innlandet oppfordrer regjeringen til å lette på elavgiften.   

LOs regionkonferanse i Innlandet oppfordrer at det sette av midler fra kraftinntektene for å hjelpe vanskeligstilte med økonomisk bistand. For selv om en ny regjering vil komme med strømpristiltak, så er også renta på vei opp og drivstoffprisene skyhøye. Summen av alt dette vil sette mange i en svært krevende og vanskelig økonomisk situasjon.  

Etter 1,5 år med pandemi, trenger folk gode og trygge rammer, og en visshet om at felleskapet stiller opp! 

Det er betryggende at Arbeiderpartiet, SV og Sp varsler strømpristiltak som kan beskytte folk mot skyhøye strømregninger. Den nye regjeringen må ta dette på alvor og sikre folk trygghet.