Fare for kutt i velferdstjenestene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse Våren 2021
Emblem uttalelser fra LO Innlandets regionkonferanse Våren 2021

Fare for kutt i velferdstjenestene

Uttalelsen ble vedtatt på LOs regionkonferanse i Innlandet 25. februar 2021.

LOs regionkonferanse i Innlandet er bekymret for at den svake kommuneøkonomien fører til dårligere velferdstjenester for innbyggerne. Kommunene har ansvar for å sikre tilbudet i barnehager, skoler, SFO og helse- og omsorgstjenester. Kommunene sliter med å vedta budsjett som ivaretar lovpålagte oppgaver, samtidig som Stortinget gir dem nye oppgaver. Rammene er så trange at det hele tiden er usikkerhet knyttet til nedbemanning, og en hard prioritering av hvilke tjenester som må kuttes.   

Regionkonferansen er kjent med at nær halvparten av kommunene forventet underskudd i 2020. Flere kommuner opplever at de ikke har fått ekstrabevilgninger som er store nok til å dekke utgiftene knyttet til koronapandemien. 

Hovedproblemet er likevel en svekkelse av kommuneøkonomien over flere år, som for noen blir forsterket av koronakrisa. På grunn av en villet sentraliseringspolitikk så vil distriktskommunen bli hardest rammet av Høyre politikken. I tillegg til dårligere fordelingspolitikk der sentrale strøk blir prioritert, så legger staten ned viktige arbeidsplasser i distriktene. Solør kommunene og Engerdal blir hardt rammet når store arbeidsplasser blir nedlagt. Både Klokkegården i Åsnes og Drevsjø Statlige Asylmottak blir lagt ned i 2021, begge er statlig finansiert.

Undersøkelser viser at de fleste kommunene har vurdert, planlagt eller gjennomført reduksjoner i kommunale tjenester. Dette rammer over alt, men de største kuttene må tas på store budsjettposter som skole, SFO og helse- og omsorg. Disse kuttene vil svekke velferdstjenesten. Høyreregjeringa hevder at de satser på barn og eldre, men dette synes ikke i overføringene til kommunene. 

Mange av LO sine medlemmer i kommunene er utslitt fordi de gjennom hele koronakrisa har stått på, og lagt ned betydelig ekstrainnsats, for å gi innbyggerne nødvendige velferdstjenester. Det er urimelig at de skal belønnes med usikkerhet om egen arbeidsplass, eller ved at de må løpe enda raskere for å gi hjelp, pleie og omsorg. 

Regionkonferansen mener at regjeringa har skapt usikkerhet om kommunale arbeidsplasser, når den heller burde brukt kommunene til å bekjempe den store arbeidsløsheten. I ei tid med rekordhøy arbeidsløshet, bør kommunesektoren benyttes til å gi flere arbeid. Kommunene har et stort etterslep i vedlikehold, som kunne gitt kjærkomne oppdrag til lokale byggefirma.   

LOs regionkonferanse i Innlandet krever at regjeringa og Stortinget styrker den generelle kommuneøkonomien, og fjerner usikkerheten om veksten i frie inntekter. Samtidig må kommunene få midler til å iverksette motkonjunkturtiltak, slik at lokalt næringsliv får oppdrag, og arbeidsløsheten blir redusert.