Etablering av luftambulanse i Sør- Østerdal

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Regionkonferansen
Regionkonferansen

Etablering av luftambulanse i Sør- Østerdal

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 6.mars 2020

I Norge er det et mål om at 90 prosent av befolkningen skal nås av legebemannet ambulanse i løpet av 45 minutter. I østre deler av Innlandet er responstiden for lang, og det har i lang tid vært jobbet med å etablere en luftambulansebase i Sør-Østerdal. Nærmeste baser nå er på Dombås og på Lørenskog.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener at det er unødvendig å knytte en ny base i Innlandet opp mot det planlagte hovedsykehuset. Det viktigste for en base er ikke lokalisering på et sykehus, men værforhold og geografi, altså på et sted uten mye tåke, og på et sted med god infrastruktur. Det må være lett for mannskapene å komme seg dit når de går av og på vakter.

Nato-øvelsen Trident Juncture i fjor høst viste at behovet for et ambulansehelikopter er stort. Militærhelikoptrene som var plassert i Sør-Østerdal om lag i 30 dager, og bemannet med medisinsk personell fra Forsvarets sanitet, ble brukt til en rekke sivile oppdrag. Ifølge oppslag i media uttalte AMK-sjef ved Sykehuset Innlandet at beredskapen i Innlandet var betydelig bedret. De fleste sivile oppdragene var i forbindelse med akutt sykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag samt at helikoptrene bisto ved flere ulykker.

Det haster med å etablere en luftambulansebase i Sør-Østerdal. Pasientene er der allerede, og de har krav på de samme gode helsetjenestene som innbyggerne i resten av landet får.

Sør-Østerdal behøver en luftambulansebase så raskt som mulig.