De usosiale bompengene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Regionkonferanse i LO Innlandet
Regionkonferanse i LO Innlandet

De usosiale bompengene

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 6.mars 2020

Økte bompenger rammer de med lavest inntekt hardt. Samtidig settes det opp stadig flere bomstasjoner, og i Innlandet vil det om kort tid være en stor økning av bomstasjoner Dette kan ikke fortsette. Forskjellene i Norge øker, og bompenger er en avgift som ikke tar hensyn til hvor mye du har i lommeboka.

Økte bompenger kan tvinge de med de laveste inntektene til å prioritere bort andre ting for å få råd til bompenger, eller til å slutte å kjøre. Vil vi ha det slik at de med dårligst råd ikke kan bruke bil når de trenger det, og være årsaken til at barna ikke lenger kan delta på fritidsaktiviteter? Bompenger fører til at flere vil få det enda tøffere økonomiske. 

Næringslivet i Innlandet er avhengig av transport på vei, og bompenger vil for mange bedrifter medføre en betydelig merkostnad. Dette kan få negative ringvirkninger for eksisterende bedrifter og etablering av nye i regionen. 

I 2019 satt Norge ny rekord i bompenger når myndighetene krever inn 13 milliarder i bompenger, ifølge beregninger fra Statens vegvesen. Det er en økning på rundt 2,5 milliarder på to år. Det må ikke bli slik at de med de med de laveste inntektene presses bort fra veiene for å gi plass til de med god råd. Det er ikke lommeboka som avgjør om du har behov for bil.

Dagens bompengepolitikk er usosial og de partiene som ønsker mindre forskjeller, må nå bidra til å endre finansieringa fra bompenger til over skatteseddelen!