Anbud og rekruttering innen busstrafikk i Innlandet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Emblem regionkonferansens uttalelser
Emblem regionkonferansens uttalelser

Anbud og rekruttering innen busstrafikk i Innlandet

Uttalelse vedtatt på LO Innlandets regionkonferanse 14. oktober 2020

Bussbransjen er generelt preget av høy gjennomsnittsalder, høyt forbruk av deltid og delte dagsverk.

Endring i tjenesteproduksjonen i 2016, da Timeekspressen på strekningen Elverum og Oslo ble innstilt, har medført vanskeligere arbeidsforhold for bussjåfører i Kongsvingerregionen. I dag er det slik at av 106 sjåfører i Vy og Nettbuss, er 40 prosent av disse tilsatt i deltidsstillinger fra 14 prosent opp til 68 prosent. Gjennomsnittsalderen blant sjåførene i Kongsvinger regionen er 58 år.

Den største arbeidsbelastningen er bruken av delte dagsverk, som innebærer at den ansatte har to fremmøter på dagsverket. Denne belastningen kommer i tillegg til ofte korte dagsverk, deltid, ubekvemme arbeidstider, og det at mange ikke får en lønn som er til å leve av.

Delte dagsverk er ikke definert i arbeidsmiljøloven og dermed ikke en anerkjent arbeidstidsordning etter norsk lov. Opprinnelsen til delte dagsverk var å unngå bruk av deltid - i regioner hvor stort sett bare gikk til skole/ arbeidsruter morgen og ettermiddag.

LOs regionkonferanse i Innlandet mener at bruk av anbud skaper tre store utfordringer:

  • Anbud i et marked innebærer at selskaper og arbeidstakere settes opp mot hverandre i konkurranse, hvor den som kan utføre arbeidet til lavest mulig pris "vinner" jobben. Det har medført at bussjåførene siden 2007 ikke har fått følge lønnsutviklingen ellers i samfunnet.
  • Ubekvemme arbeidstider, usikkerhet knyttet til anbudsregime og lønninger som ikke er til å leve av, skaper store utfordringer med hensyn til rekruttering. En god rekrutteringsfaktor vil være bedring av arbeidsmiljøet og forutsigbarhet i ansettelsesforhold.
  • Innlandstrafikk endrer årlig bestillingen av tjenesteoppdrag. Endret rutetilbud medfører endrede behov for arbeidskraft hos transportselskapene. Det fører til at flere sjåfører opplever å ha arbeidskontrakter for bare ett år av gangen. Det oppleves som en uholdbar sitasjon å leve med. Ofte endringer av rutetilbud gjør det vanskeligere for folk å benytte buss, da det oppleves som uoversiktlig når bussen kommer og går.

Ansvaret for anbudsprosessene ligger hos fylkespolitikerne. LOs regionkonferanse i Innlandet krever at politikerne tar grep opp mot anbudsprosessene med sikte på å forbedre lønns- og arbeidsvilkår i bransjen. 100 prosent stillinger, en lønn som er til å leve av, og helsefremmende gode arbeidstidsordninger må derfor prioriteres i de fremtidige ruteoppleggene.